DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gouden Zonnebloemjubileum met cabaretlunch in Heerle

In 1969 kwam in Heerle en Moerstraten de plaatselijk Zonnebloemafdeling van de grond en het menselijk contact en de persoonlijke aandacht voor zieken en gehandicapten speelden toen al in beide dorpen een hoofdrol.   Dat is in 2019 nog steeds het geval, vandaar dat het gouden feest op 5 april jl. geopend werd met een woordje van Lies van Hassel, het bestuurslid dat het bezoek aan de cliënten van de plaatselijke Zonnebloemafdeling onder haar hoede heeft. Vijfenvijftig cliënten en vrijwilligers waren naar De Afspanning in Heerle gekomen om het gouden feest mee te vieren. ,,We hadden op iets meer gerekend, maar enkele mensen zijn ziek en daarom zijn er wat lege stoelen”, zegt penningmeester Rina Steur. Regiovoorzitter Sjef van Delft is speciaal naar Heerle gekomen en noemt de afdeling vitaal en vernieuwend waarbij hij wijst naar de nieuwe activiteit: de dag van het eetplezier van enkele weken geleden. Na dat officiële gedeelte

Lees meer...

IVN Groene Zoom organiseert in samenwerking met Nareka een wandelexcursie naar de abdijbossen van O.L. Vrouw ter Duinen op zondag 28 april 2019, 14.00 uur

Het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht behoort tot het Grenspark Kalmthoutse heide. Van oorsprong bestaat het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg  alleen uit zee-den. Het gebied valt onder Natura 2000, en maakt deel uit van Het Grenspark. Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl. Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het parkbos-karakter enigszins verloren gegaan. Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten. Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de oppervlakte aan heide zal worden vergroot. Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht. De excursie door natuurgids Fons van de Ven start om 14.00 uur vanaf de

Lees meer...

Subcategorieën

DE KRANT REGIO WOUW 18 APRIL 2019 (766)