DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Sporten met aandacht voor borsten buik en billen

De tijd van uitgebreid tafelen en feesten is voorbij.

Welk zijn onze goede voornemens voor het nieuwe jaar?

We wensten iedereen een goede gezondheid, maar hebben we er zelf wel iets voor over om onze gezondheid een duwtje in de juiste richting te geven.

Een uurtje sporten in de week is zeker een must!

Elke donder­dag van 13 tot 14 uur en van 14 tot 15 uur, vindt er in zaal Moorland op het sport­cen­trum te Sta­broek een fit-uurtje plaats. (Niet tijdens de schoolvakanties). Je kunt kiezen welk uur je les wil volgen.

De bedoeling is alle dames, die over­dag tijd heb­ben, te laten spor­ten. De organisa­tie is in handen van de gemeente­lij­ke sportdienst.

Op het programma staan conditie- en figuurverbete­rende oefe­ningen waarbij vooral aan­dacht wordt be­steed aan de 3 B's (Borsten - Buik - Billen).

De lessen worden gegeven door gedi­plomeerde monitoren van Vlabus. Deze staan borg voor een deskundige en persoonlijke begeleiding.

De deelnameprijs bedraagt 25 euro voor een 10 lessenkaart, verzekering inbegrepen. De eerste les mag iedereen gratis komen kennismaken.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij de gemeentelijke sportdienst, Dorpsstraat 45 in Stabroek, tel : 03/2101172 .

Dames wij verwachten u en breng zeker uw vrien­dinnen mee, want samen sporten is veel gezelliger. Tot dan, tot fit.