DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Krant regio Wouw 19 juni 2014 (704) De Krant regio Wouw 19 juni 2014 (704)

Kampioensreceptie en afscheid bij Cluzona

  Kampioensreceptie en afscheid bij Cluzona   Het was een avond van feest en afscheid. Op donderdag 5 juni jl. organiseerde voetbalvereniging Cluzona uit Wouw haar kampioensreceptie voor het 1e elftal. Aansluitend werd afscheid genomen van enkele mensen uit de technische staf en van enkele spelers.     Vele clubbesturen, leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters waren in Wouw aanwezig om Cluzona te feliciteren met het behaalde kampioenschap in de 3e klasse en de daaruit voortvloeiende promotie naar de 2e klasse. In een korte toespraak blikte voorzitter Eric de Regt terug op het zo goed verlopen seizoen en dankte hiervoor alle betrokkenen. Na het officiële gedeelte volgde er nog een gezellig informeel samenzijn waarbij het afscheid van enkele leden centraal stond. Teammanager Corné Roks nam hierbij als eerste het woord en hij bedankte de spelersgroep, de technische staf en alle vrijwilligers. Daarna nam het bestuur, bij monde van Eric de Regt, afscheid van respectievelijk trainer Mark Klippel,

Lees meer...

Reünie (oud) Stoottroeppers in Breda

  Reünie (oud) Stoottroepers in Breda   Op 21 september 1944 kregen de Binnenlandse Strijdkrachten (het Verzet), met instemming van Prins Bernhard, officieel de naam Stoottroepen. Het Regiment Stoottroepen heeft deelgenomen aan de bevrijding van ons land. Tijdens een bezoek aan de Stoottroepen in Tilburg in maart 1945 was Koningin Wilhelmina zo onder de indruk van wat ze zag dat ze spontaan zei: ”En dit regiment zal blijven voortbestaan.”   Na de bevrijding van Europa duurde de oorlog tegen Japan voort. Japan had Nederlands Indië bezet. Na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki capituleerde Japan en twee dagen later riepen Indonesische nationalisten de onafhankelijkheid uit. Om orde en vrede te herstellen, werden tussen 1945 en 1950 ongeveer 120.000 militairen naar Indië gestuurd. Hieronder negen Stoottroepenbataljons. Indonesië verwierf zijn onafhankelijkheid en onze mannen kwamen terug naar huis. Na hun terugkeer richtten zij de Bond van Oud-Stoottroepers (BOS) op. Aanvankelijk voor mannen van het eerste uur en

Lees meer...

Kerkelijke vieringen met feestdag van de Donatus te Nispen

Kerkelijke vieringen met feestdag van de Donatus te Nispen   Jaarlijks wordt sinds 1830 in de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Nispen Donatus, medepatroon van de kerk, tijdens de vieringen op een speciale wijze vereerd. De officiële datum van het rescript van Rome is 12-3-1830. De kerk is in het bezit van een reliek met botfragmenten van Donatus dat dateert uit de 19e eeuw.   Op 3 maart 1830 verleende de Romeinse congregatie van de Riten aan pastoor M. Luykx van Nispen toestemming om de relieken te laten vereren. Hieraan werd toen tevens een volle aflaat verbonden, verleend door paus Pius VIII. Deze was te verdienen vanaf het feest van Donatus op 6 juli tot en met het einde van het octaaf op 13 juli. Donatus is de beschermheer tegen onweer en het daarmee vaak gepaard gaand natuurgeweld, zoals blikseminslag, hagelslag, wateroverlast, stormen enz. Uit een verklaring van schrijver J. Klep in zijn

Lees meer...

Karrenmuseum herstelt uniek Belgische gevangniswagen

  Karrenmuseum herstelt unieke Belgische gevangeniswagen   Het Karrenmuseum in Essen start met de restauratie van een unieke gevangeniswagen die in 2015 wordt tentoongesteld in Bergen, dan de culturele hoofdstad van Europa. De nog door paarden voortgetrokken omnibus voor geboefte van allerlei pluimage is een absoluut topstuk voor het Belgische erfgoed. Voor zover bekend zijn er geen vergelijkbare exemplaren bewaard gebleven in ons land. Pinkstermaandag 9 juni was het voertuig eenmalig te bewonderen tijdens de Opendeurdag in het Karrenmuseum.   De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is de trotse eigenaar van de gevangeniswagen. Het voertuig werd de jongste jaren echter in een depot bewaard, omdat het te beschadigd was om aan het grote publiek te kunnen tonen. Conservator Micheline Ruyssinck meldt verheugd dat er een oplossing is gevonden voor dit probleem. “Bernard Bousmanne van de stichting Mons 2015 heeft ons benaderd om de gevangeniswagen op een expositie op te stellen in het jaar dat

Lees meer...

FC Moerstraten 40 jaar

  FC Moerstraten 40 jaar   FC Moerstraten bestaat in september as. 40 jaar en wil dat traditiegetrouw niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus is er voor een weekend gekozen, waarin alleen maar dit gevierd wordt en alle competitiewedstrijden eventjes aan de kant geschoven worden. Dat weekend betreft 13 en 14 september as. en zal plaatsvinden rondom de Parelmoer.   Het festijn begint met een middag voor de kinderen. Alle jeugdleden tot en met C gaan een sportief uitje beleven en moeten deze zaterdagmiddag 13 september dus vrij houden. Om het voor hen nog spannend te houden wordt de bestemming geheim gehouden. Wel zullen de ouders via een schriftelijke uitnodiging op de hoogte gesteld worden. Bij het vervoer worden/ zijn ze ingeschakeld. ‘s Avonds gaat het programma dan verder om 19.30 uur. Dan begint een jubileumreceptie, waarop het bestuur feestelijk de felicitaties in ontvangst zal kunnen nemen van de omringende verenigingen, KNVB- bestuurders en andere

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 19 JUNI 2014 (704)