DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Stadsperikelen 20 maart 2014

Start ontwikkeling woningbouw in Heerle

De gemeente Roosendaal heeft een grondovereenkomst gesloten met ontwikkelaar SUSTAY|verantwoord wonen. Die wil 24 woningen met een duurzaam woonconcept bouwen op de vroegere sportvelden in Heerle. Dit deelproject draagt bij tot behoud en versterking van de leefbaarheid in Heerle.

 

Op 31 maart start de voorverkoop van de eerste acht woningen. De afspraken met Sustay hebben betrekking op een gefaseerde ontwikkeling, realisatie en verkoop van de woningen. Sustay probeert betaalbare, ruime en energiezuinige woningen aan te bieden met lage woonlasten. In het totaal komen er 24 woningen en voor ieder wat wils. Gestart wordt met de verkoop en bouw van acht eengezinswoningen in 2014. De andere woningen volgen later. Na de recente oprichting van de supermarktcoöperatie en de initiatieven tot het oprichten van een zorgcoöperatie, krijgt het dorp na meer dan tien jaar weer nieuwe woningen.

Ontwikkelingen

Al enkele jaren wordt er door de gemeente Roosendaal geïnvesteerd op het behouden en versterken van de leefbaarheid van de kern. Zo zijn er diverse deelprojecten tot uitvoering gebracht die tot verdere ontwikkeling van Heerle hebben geleid. De sportvelden werden eerder al verplaatst en er werd een sporthal gebouwd. Daarnaast kwam een nieuw multifunctioneel dorpshuis in de kerk tot stand. De realisatie van nieuwe woningbouw op de voormalige sportvelden is het laatste deelproject.

Op 31 maart zijn geïnteresseerden van harte welkom in de Gertrudiskerk in Heerle. Sustay geeft deze avond om acht uur toelichting op de plannen en geïnteresseerden kunnen hun woningwensen kenbaar maken.

Gemeenten gaan intensief samenwerken op gebied van leerplicht

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht gaan veel intensiever samenwerken op het gebied van leerplicht dan tot nu toe het geval was. Uiteindelijk doel hiervan is het verder terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Uitgangspunt is één visie, één beleid, één werkwijze en één aanspreekpunt per school.

Begin vorig jaar besloten de colleges van de vijf samenwerkende gemeenten tot een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking in de uitvoering van de leerplicht, kwalificatieplicht en trajectbegeleiding. De samenwerking richt zich op de taken van de leerplichtambtenaren met betrekking tot de uitvoering van de Leerplichtwet en trajectbegeleiders met betrekking tot de uitvoering van de RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). De leerplichtambtenaar controleert scholen, ouders en jongeren of de leerplicht wel wordt nageleefd. Bovendien wordt er voorlichting gegeven over waarom het belangrijk is naar school te gaan en wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. Samen met school, ouderen en jongeren zoekt de leerplichtambtenaar naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Indien nodig, kan er een HALT-verwijzing of een proces-verbaal worden opgemaakt als een leerling spijbelt of helemaal niet ingeschreven staat bij een school. De nieuwe vorm van samenwerking is positief voor de ouders en leerlingen, maar ook voor de scholen en gemeenten. Scholen hebben immers te maken met leerlingen uit diverse gemeenten. Zij hebben straks één contactpersoon namens die gemeenten. Ook ouders en jongeren kunnen voordeel hebben van de regionale samenwerking. Binnen een gezin kunnen kinderen naar school gaan in verschillende gemeenten. Het is prettig wanneer er eenzelfde werkwijze binnen die gemeenten is. Voor de deelnemende gemeenten zit het voordeel vooral in efficiënter samenwerken, kennisuitwisseling en dergelijke.

 Inloophuis De Rose-Linde kan van start

Het stichtingsbestuur van Inloophuis De Rose-Linde heeft na een flinke periode van zoeken huisvesting gevonden voor haar Inloophuis. In het voormalige GGD-complex, Langdonk 5, recht tegenover winkelcentrum de Lindenburg wil de stichting per 1 mei 2014 de deuren openen voor kanker- en ex-kankerpatiënten en familieleden. Het inloophuis vestigt zich in het nieuwe zorgcentrum van fysiotherapeute Annemarie Hendriks, die gespecialiseerd is in de behandeling van oncologiepatiënten.

Het aantal mensen met kanker stijgt flink. Jaarlijks neemt het aantal met bijna 100.000 toe en dat betekent een toename van 40% ten opzichte van het jaar 2000. Roosendaal wordt in toenemende mate een oncologisch centrum; niet in het minst door de komst van het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut naar Roosendaal, waardoor mensen uit onze regio niet meer voor bestraling naar elders hoeven. Medisch gezien word je in het Franciscus ziekenhuis uitstekend bijgestaan, maar voor de psycho-sociale hulp is meestal onvoldoende tijd. In een inloophuis kan die hulp vaak wel geboden worden en dat is de reden dat een vijftal mensen het initiatief genomen heeft om te komen tot een inloophuis in Roosendaal; een blinde vlek tot nu toe.

Zoektocht

Na een intensieve zoektocht is het stichtingsbestuur er in geslaagd een passende locatie te vinden. Het pand aan de Langdonk is prima te bereiken, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer. In het inloophuis wordt een warme en gezellige huiskamer gecreëerd, een ruimte waar creatieve activiteiten ontplooid kunnen worden, een spreekkamer en andere kleine ruimtes. Het stichtingsbestuur is van plan zoveel mogelijk in te gaan op de wensen van de bezoekers en daarbij kan gedacht worden aan informatieverstrekking, lezingen, een psycholoog, een ruimte waar bewogen kan worden en maatschappelijk werk. Ook voor fysio-therapie, speciaal voor kankerpatiënten , hoeft men dus het pand niet te verlaten. De komende maanden is er veel werk voor het stichtingsbestuur om het inloophuis in te richten. Het bestuur is het afgelopen jaar goed bedacht met giften van het KWF, de Ronde Tafel, Rotary Roosendaal, Rotary Donkenland en Team Doelbewust. Met die middelen zal het inloophuis ingericht worden, maar ook de opleiding voor de vrijwilligers wordt uit deze middelen bekostigd. Alle bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers leveren hun bijdrage op vrijwillige basis. Hoewel er zich al een aantal vrijwilligers aangediend heeft, is het stichtingsbestuur nog op zoek naar mensen die graag een steentje willen bijdragen aan het succes van het inloophuis en die opgeleid willen worden tot vrijwilliger of coördinator. Zij kunnen een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact opnemen met voorzitter Peter Buijs (0165-302387). Voor meer informatie: www.inloophuisderoselinde.nl

Succesvolle samenwerking in strijd tegen dealen in Nispen

In een internationaal onderzoek naar grensoverschrijdende drugshandel tussen Nispen en Essen zijn de afgelopen maanden vijftien verdachten gearresteerd. Het rechercheonderzoek is verricht door de politie uit Nederland en België die nauw met elkaar samenwerkten. Zij vormden een Joint Investigation Team (JIT).

In de zomer van 2013 kreeg de wijkagent van Nispen signalen via het buurtpreventieteam Nispen dat er in en om het dorp zou worden gedeald. Daarbij zouden zowel Nederlanders als Belgen betrokken zijn. Gezien het internationale karakter werd door de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Roosendaal de samenwerking gezocht met de Belgische politie, Politiezone Grens, die bestaat uit onder meer de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Door de korpschef van deze Politiezone en de betrokken Procureur des Konings van het arrondissementsparket Antwerpen werd ingestemd met de samenwerking.

Aanhoudingen

Gedurende het onderzoek zijn twee mannen van 22 en 35 jaar uit Roosendaal en een 21-jarige inwoner van Oudenbosch aangehouden. Zij worden verdacht van handel in drugs. Twee van hen zitten nog vast. Een 24-jarige verdachte uit Roosendaal is nog voortvluchtig. Gedurende het onderzoek zijn twaalf afnemers uit Blankenberge, Bosschenhoofd, Essen, Heinkenszand, Roosendaal, Rucphen, Sint Willebrord, Wuustwezel en Yerseke in de leeftijd van 22 tot 40 jaar aangehouden en geverbaliseerd. Daarnaast zijn 45 klanten gehoord, waaronder achttien Belgen. Zij werden niet aangehouden. De politie heeft huiszoekingen gedaan in drie woningen van dealers. Hierbij zijn mobiele telefoons, ruim dertig zakjes gebruikershoeveelheden soft- en harddrugs (cocaïne en weed), een busje pepperspray, een stroomstootwapen en een knuppel in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op twee personenauto's en een scooter van de dealers. Burgemeester Jacques Niederer zegt over het optreden: ,,De gemeente Roosendaal heeft met de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie, de Belgische politie en het Belgisch Openbaar Bestuur afspraken gemaakt om het dealen in Nispen verder te bestrijden. Hierbij wil ik het buurtpreventieteam Nispen complimenten voor het adequate signaleren en melden van het dealen.”

Bezwaar tegen vergunning stal Nispen afgewezen

 In oktober 2012 is door Corsmit Varkenshouderij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een stal en twee luchtwassers op het perceel Hollands Diepstraat 9a in Nispen.

De ontwerpbeschikking lag vanaf 29 juli 2013 ter inzage. Hierop is een schriftelijke zienswijze ingediend, die vooral te maken had met een eventuele geurbelasting voor de omgeving. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de zienswijze ongegrond te verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.