DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Stadsperikelen 30 mei 2013

Wouwse Markt verdient extra aandacht

Raadslid Eric de Regt is niet tevreden over het aanzien van de Wouwse Markt. Het gaat hem dan vooral over het onderhoud van de grasmat, maar vooral ook het straatmeubilair, de kunstwerken en de straatverlichting. Hij stelde vragen, omdat de binnenstad van Roosendaal de laatste maanden letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers staat.

 

,,Door velen wordt de Wouwse Markt omschreven als één van mooiste dorpspleinen van Brabant. Een kwalificatie die volkomen terecht is. Echter, dit beeld moeten we wel vast zien te houden. Deels vanuit positief kritische dorpsbewoners en ook uit eigen waarneming valt op dat de aandacht voor de staat van onderhoud van dit karakteristieke plein de laatste jaren behoorlijk afgenomen lijkt te zijn en dat aanpassingen zijn gedaan die niet passen bij het karakter van het plein, zoals bijvoorbeeld moderne lichtbronnen”, schrijft Eric de Regt aan het college. Hij wijst daarbij op vies, rommelig en verzakt straatmeubilair, bekladde schakelkasten, de slecht onderhouden kunstwerken, de grote diversiteit aan lichtbronnen, defecte antieke lantaarnpalen, scheve en verrotte paaltjes en gevaarlijk verzakte bestratingen. Hij wil daarom van de gemeente weten of die met de Roosendaalse Lijst van mening is dat het Wouwse Dorpsplein één van de parels in onze gemeente moet blijven. Hij wil verder weten of het college op de hoogte is van al die mankementen en wat men er aan denkt te gaan doen. Het college heeft inmiddels antwoord gegeven en laten weten dat men op de hoogte is van de toestand van de Wouwse Markt. Een aantal zaken zal in de loop van de tijd worden opgeknapt als er onderhoud wordt gedaan. Wat de verkeersborden en verwijzingsborden betreft, zal er weinig veranderen. Tenslotte schrijft de gemeente dat de diverse soorten openbare verlichting pas aangepakt worden als er sprake is van uitval of als noodzakelijk herstel moet plaatsvinden. De kunstwerken worden in samenwerking met de Dorpsraad Wouw aangepakt. ,,Wel is onderzocht of voor het onderhoud van kunstobjecten gebruik gemaakt kan worden van alternatieve fondsvorming zoals ‘adoptie’ door bedrijven of burgers en ook is bekeken of bewonersplatforms betrokken kunnen worden. Dit heeft in Wouw geresulteerd in een samenwerking met de dorpsraad. Zij hebben incidenteel onderhoud uitgevoerd aan het bevrijdingsmonument aan de 28 oktoberstraat. De Dorpsraad heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met de gemeente om de mogelijkheden voor een vervolg hierop te onderzoeken.”

Verzelfstandiging Centrum voor de Kunsten definitief

Het Centrum voor de Kunsten stopt per 1 januari 2014 als onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het is de bedoeling dat er een doorstart wordt gemaakt als een zelfstandig Centrum voor Cultuureducatie.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dit eind april besloten. Met dit besluit wordt 900.000 euro bezuinigd, maar volgens het college wordt er meteen geïnvesteerd in cultuureducatie voor jongeren tussen de vier en achttien jaar. De gemeente vindt het belangrijk dat alle jongeren in de leeftijdsgroep van vier tot en met achttien jaar in de volle breedte kennis kunnen nemen van alle disciplines op het gebied van kunst en cultuur, ongeacht afkomst, herkomst en milieu. Het zelfstandige Centrum voor Cultuureducatie krijgt daarom opdracht van de gemeente om hiervoor een aanbod te verzorgen op scholen, in de buitenschoolse opvang en in de dorpen en wijken. Naast het gemeentelijk aanbod is er binnen het Centrum voor Cultuureducatie ook ruimte voor cultureel ondernemerschap. Er wordt gestreefd naar een modern, eigentijds en vraaggericht aanbod voor Roosendaal. Inmiddels is het personeel van het Centrum voor de Kunsten geïnformeerd over het definitieve besluit en het vervolgtraject waarbij zij interne en externe begeleiding krijgen naar ander werk of de mogelijkheid om zelfstandig ondernemer te worden. Het Centrum voor Cultuureducatie blijft gevestigd op de huidige locaties van het Centrum voor de Kunsten. Voor het cursusjaar 2013/2014 wordt een overgangsregeling getroffen. Dit betekent dat alles voor het cursusjaar 2013/2014 ongewijzigd blijft, afgezien van de gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrectie worden de tarieven voor dit jaar niet verhoogd. Wel worden de contracten die cursisten aangaan voor dit cursusjaar per 1 januari 2014 overgenomen door zelfstandige docenten.

Gemeente verkoopt voormalig RBC-stadion

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voormalig RBC-stadion verkocht. Zakenman Paul Hermsen en wethouder Toine Theunis hebben in het Roosendaalse stadion hun handtekening gezet onder een voorlopig koopcontract.

Door die overeenkomst kan vierdeklasser RBC mogelijk het komende seizoen weer in het stadion spelen. Het veld is nu nog een woestenij, maar Hermsen liet meteen al weten dat hij in het stadion een nieuw kunstgrasveld wil, twee grote kleedkamers, een scheidsrechterskamer en een nieuwe massagekamer. Daar moet wel een huurprijs voor betaald worden en het voormalige supportershome wordt het clubhuis van de vereniging. Voor de definitieve verkoop plaatsvindt, kan de gemeenteraad nog zijn zienswijze geven. De definitieve verkoop zou dan begin juni plaats kunnen vinden. De gemeente Roosendaal krijgt dan een bedrag van 1.305.000 euro bijgeschreven, maar moet wel de kosten van de overeenkomst betalen. De gemeente werd op 31 mei 2012 eigenaar van het RBC-stadion nadat in 2011 de Roosendaalse voetbalclub failliet was gegaan. Toen werden plannen ontwikkeld voor een Sportpodium in het stadion, maar die bleken niet haalbaar. De gemeente Roosendaal betaalde in mei 2012 een bedrag van vier miljoen voor het complex. Nu is de boekwaarde nog 1,7 miljoen. De prijs van 1.305.000 ligt dus bijna vier ton onder die boekwaarde. Paul Hermsen is een broer van de huidige RBC-voorzitter Jos Hermsen. Paul Hermsen wil het stadion omvormen tot een multifunctionele locatie waar zakelijk en sportief Roosendaal elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en ontspannen. Verder wordt het naastgelegen parkeerterrein aan deze ondernemer verhuurd. De heer Hermsen wil het parkeerterrein exploiteren en huren voor een bedrag van 25.000 euro per jaar. Op die manier zal het stadion de gemeente extra inkomsten gaan opleveren en financieel gezien verder geen verlies lijden. Wethouder Toine Theunis, die gemeentelijk vastgoed en sport in zijn portefeuille heeft zegt over de verkoop: ,,Wij hebben er altijd naar gestreefd het stadion weer een gezonde toekomst te geven. Dat was toen wij het stadion kochten en dat is nu ook bij de verkoop ervan. Ik ben blij dat we met het aanbod van de Paul Hermsen op korte termijn tot een overeenkomst zijn gekomen, die voldoet aan onze uitgangspunten. De plannen voor het stadion passen ook perfect binnen de vernieuwde visie voor Stadsoevers, locatie Oost; evenementen en beleving. Met de verkoop komt er weer leven in en rond het stadion. En bovenal krijgt het voetbal, specifiek RBC, weer een plek in de stad. Daar ben ik ook als wethouder Sport zeer trots op.” Tot nu toe maakte RBC gebruik van de faciliteiten van voetbalvereniging Rimboe in Wouwse Plantage. De vereniging heeft inmiddels aangegeven dat gebaar nooit te zullen vergeten en de kleine vereniging in Wouwse Plantage altijd dankbaar voor te zullen blijven.

Roosendaal lanceert ‘marktplaats’ voor hulp en zorg

Een digitale marktplaats voor hulp en zorg. Bewoners van de gemeente Roosendaal kunnen nu zelf eenvoudig en snel hun zaken op dit gebied regelen. Zowel met een vraag om hulp of ondersteuning door een vrijwilliger, maar ook om zich aan te bieden als vrijwilliger.

Het maakt niet uit wat de vraag of het aanbod is. Of het nu gaat om gezelschap en een kopje koffie of begeleiding van een gehandicapt kind, voor al deze vragen is www.zorgvoorelkaar.com de aangewezen plaats. De website is een initiatief van alle partijen die onderdeel uitmaken van HetPunt. Iedere Roosendaler kan zich via de website aanmelden als vrijwilliger. Daarnaast kunnen ook organisaties en professionals een oproep plaatsen wanneer zij op zoek zijn naar vrijwilligers. De website speelt daarmee in op de trend om hulp te zoeken en aan te bieden in de eigen vertrouwde omgeving. Wordt de hulp niet gevonden in het gezin of in de familie, dan kan het aanbod uit de eigen buurt of wijk een goede optie zijn. De bereidheid en het talent hiervoor blijkt vaak voldoende voorhanden in een wijk, maar het is zaak om aanbod en vraag beter en vooral eenvoudiger bij elkaar te brengen. De huidige ontwikkelingen in de Nederlandse zorg- en welzijnssector vragen om een vernieuwende aanpak. Ook de gemeente Roosendaal zoekt naar oplossingen, die er voor zorgen dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht hun leven kunnen vormgeven. www.zorgvoorelkaar.com geeft mensen de mogelijkheid zelf de regie te voeren, ook als er extra ondersteuning nodig is.