DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Verzelfstandiging Centrum voor de Kunsten definitief

Het Centrum voor de Kunsten stopt per 1 januari 2014 als gemeentelijk organisatieonderdeel en maakt een doorstart naar een zelfstandig Centrum voor Cultuureducatie. Dit besloot het College van Burgemeester en Wethouders. Met dit besluit wordt de bezuinigingstaakstelling van 900.000 euro uit de Agenda van Roosendaal gerealiseerd en wordt er gelijktijdig geïnvesteerd in cultuureducatie voor jongeren tussen de vier en achttien jaar.

 

De gemeente vindt het belangrijk dat alle jongeren in de leeftijdsgroep van vier tot en met achttien jaar in de volle breedte kennis kunnen nemen van alle disciplines op het gebied van kunst en cultuur, ongeacht afkomst, herkomst en milieu. Het zelfstandige Centrum voor Cultuureducatie krijgt daarom opdracht van de gemeente om hiervoor een aanbod te verzorgen op onder andere scholen, in de buitenschoolse opvang en in de dorpen en wijken. Naast het gemeentelijk aanbod is er binnen het Centrum voor Cultuureducatie ook ruimte voor cultureel ondernemerschap. Er wordt gestreefd naar een modern, eigentijds en vraaggericht aanbod voor Roosendaal. Het personeel van het Centrum voor de Kunsten is geïnformeerd over het definitieve besluit en het vervolgtraject waarbij zij interne en externe begeleiding krijgen naar ander werk of de mogelijkheid om zelfstandig ondernemer te worden. Vooralsnog zal het Centrum voor Cultuureducatie gevestigd blijven op de huidige locaties van het Centrum voor de Kunsten. Voor het cursusjaar 2013/2014 wordt een overgangsregeling getroffen. Dit betekent dat het cursusjaar 2013/2014 ongewijzigd blijft. Afgezien van de gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrectie worden de tarieven voor dit jaar niet verhoogd. Wel worden de contracten die cursisten aangaan voor dit cursusjaar per 1 januari 2014 overgenomen door zelfstandige docenten.