DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Opgeheven Buurtbusvereniging Wouw en Omstreken schenkt 20.000 euro aan goede doelen

De opgeheven Buurtbusvereniging Wouw en Omsteken zal in de komende weken 20.000 euro schenken aan een zestal goede doelen. De zes cheques van elk 3.300 euro zullen persoonlijk aan de zes organisaties worden overhandigd door een delegatie van het bestuur van de buurtbusvereniging Wouw en Omstreken. Het geschonken bedrag is het saldo van de, tijdens de jaarvergadering van 18 februari 2013, opgeheven buurtbusvereniging Wouw en Omstreken.

 

De zes organisaties die een cheque ontvangen zijn:

1. Vervoersdienst Wouw (Stichting Algemene hulpdienst Roosendaal)

Deze vrijwilligersorganisatie biedt hulp, in Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten, door het vervoeren en begeleiden van oudere en mensen met een handicap die geen gebruik kunnen maken van andere vervoersmogelijkheden.

2. Stichting Vrienden van Hospice de Markies

Deze stichting zorgt voor dat mensen die niet lang meer te leven hebben hun laatste wens wordt uitgevoerd b.v. zoals een laatste bezoek met de ambulance het ouderlijk huis of omgeving waar men is opgegroeid.

3. Stichting Vrienden van Hospice Roosdonck

Deze stichting zorgt voor dat mensen die niet lang meer te leven hebben hun laatste wens wordt uitgevoerd b.v. zoals een laatste bezoek met de ambulance het ouderlijk huis of omgeving waar men is opgegroeid.

4. Stichting WensAmbulance Brabant

Deze stichting vervoert mensen die niet lang meer te leven hebben. En helpt zo hun laatste wens te vervullen.

5. Inloophuis Het Getij

Het Getij is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en voor hun naasten. Ze willen opvang en steun bieden in een verwarrende en emotioneel zware periode.

6. Kansplus afd. Bergen op Zoom

Kansplus is een oudervereniging, die werkzaam is in deze regio, van kinderen met een verstandelijke handicap. De vereniging heeft een clubhuis en organiseert het gehele jaar door activiteiten voor deze kinderen.

Daarnaast zal het bedrag dat hierna nog in kas is, na afhandeling van alle zaken van de opgeheven buurtbusvereniging Wouw en omstreken, ongeveer 800 euro geschonken worden aan De Stichting Gertrudis van Nijvel Heerle. Deze stichting organiseert elk jaar vakanties voor arme kinderen uit Polen.

De ledenvergadering heeft het besluit tot ontbinden van de buurtbusvereniging genomen omdat de vereniging geen functie meer heeft. Dit als gevolg van het besluit van de provincie Noord Brabant en Veolia om met ingang van 6 januari 2013 de buurtbuslijnen 24 en 191 op te heffen. Dit besluit is ook genomen omdat de buurtbusvereniging geen signalen heeft ontvangen dat er in de toekomst ruimte is voor een buurtbusvereniging in deze regio.