DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wouwse Plantage wordt een stuk veiliger

Inwoners van Wouwse Plantage die de komende weken mensen met geelgroene hesjes, een lampje en een opschrijfboekje tijdens het schemerduister door het dorp zien lopen, hoeven niet direct de politie te alarmeren.

 

Het zijn de mensen van de buurtpreventie die voortaan hun ronde door het dorp doen om mensen op onveilige, verdachte of overlast gevende zaken wijzen. Onlangs gaf wethouder Steven Adriaansen het startsein door samen met wijkagent Chris van der Veen en initiatiefnemer Phil Quik aan de Plantagebaan het bordje: Attentie Buurtpreventie te onthullen. Het team dat gecoördineerd wordt door Phil Quik telt nu veertien personen. Het idee ontstond bij hem tijdens de dorpsdag en na wat rondvragen wist hij voldoende mensen te activeren om de ploeg vrijwilligers van start te laten gaan. Die vrijwilligers worden ondersteund door de wijkagent, die samen met operationeel chef Ton van der Velden aanwezig was. De Roosendaalse wethouder prees het initiatief dat in zijn ogen helemaal past in het dorp waar een hechte gemeenschap woont. ,,Er is hier een rol weggelegd voor de eigen inwoners die nu letten op elkaars eigendommen.” Na afloop van de onthulling voerde Patricia van der Vlerk kort het woord namens het bewonersplatform dat de buurtpreventie van harte ondersteunt. Daarna werden de hesjes en andere attributen uitgereikt aan de vrijwilligers. Komende donderdag gaat het complete team op pad voor de actie ‘Schoenspoor’. Tijdens deze actie kruipen de leden in de huid van een inbreker. Zij letten op inbraakgevoelige plekken, controleren of poorten en achteringangen afgesloten zijn, kijken of er kostbaarheden in het zicht liggen en of auto’s afgesloten zijn.