DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Uitreiking donaties Coöperatiefonds 2e half jaar 2012 ruim 37.000 euro

Op 25 februari heeft in de Rabobank Galerie van Schouwburg de Kring in Roosendaal de uitreiking plaatsgevonden van de donaties vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. Richard van Diest, Directeur particulieren Rabobank Roosendaal-Woensdrecht overhandigde de 19 cheques met een totale waarde van 37.597,87 aan de vertegenwoordigers van de gelukkige verenigingen en stichtingen.

 

Vanuit het coöperatiefonds hebben de volgende partijen een bijdrage ontvangen.

1.Ondernemersvereniging Wouw

Deze belangenvereniging van de plaatselijke ondernemers wil de Markt van Wouw voorzien van permanente verlichting. De doelstelling is om alle activiteiten die voor alle lagen van de bevolking op de Markt worden georganiseerd (bv Koninginnedag, Muziekfeesten, Sinterklaas, Kerst) een permanente verlichtingsbron te geven zodat de verenigingen niet steeds individueel voor verlichting zorg dienen te dragen. Tevens zal door de permanente verlichting van de Markt zijn markante en karakteristieke uitstraling nog beter in het voetlicht worden gezet. Zij ontvangen 2.000 euro.

2. Kindervakantiewerk Heerle-Moerstraten

Zij organiseren tijdens de zomervakantie een vakantieweek voor circa 100 kinderen van de basisscholen uit Moerstraten en Heerle. De kinderen kunnen deel nemen aan een groot aantal onderdelen zoals knutselen, spellen, een vossenjacht, een excursie en een leuk uitstapje. Het op een gezellige en sociale wijze met elkaar omgaan vormt hierbij het uitgangspunt. Alle kinderen vanaf 4 jaar mogen meedoen. De oudere basisschoolkinderen gaan drie dagen op kamp in Roosendaal. Deze week organiseren ze al bijna 50 jaar. Er zijn ca 30 vrijwilligers bij betrokken. Zij ontvangen 1.000 euro.

3. SC Kruisland

Deze voetbalclub groeit nog steeds en met name bij de jeugd. Ze hebben 270 leden waarvan 122 jeugdleden. Door de toename van het aantal jeugdleden en door het organiseren van andere activiteiten zijn ze genoodzaakt om het clubhuis te vergroten en op te knappen. Er worden 2 units bijgeplaatst en de kozijnen, dakbedekking, plafond en schilderwerk moeten vernieuwd worden. Zij willen een vereniging/locatie zijn waar heel het dorp gebruik van kan maken. Het wordt nu al gebruikt voor sportdag, zeskamp, wijkverenigingen, oranje comité en de pony club. Zij ontvangen 3.000 euro.

4. Dorpsraad Wouw

De dorpsraad wil graag het carillon wat nu buiten gebruik is op de Markt in Wouw weer laten spelen. In 1980 werd in het nieuwe gemeentehuis een carillon gehangen met achttien bronzen klokken. Nu blijkt dat er veel vervangen moet worden. Door diverse acties waaronder het adopteren van een klok willen zij het geld bij elkaar zien te krijgen. Zij ontvangen 2.000 euro.

5. Katholieke Bond van Ouderen Heerle-Moerstraten

Deze bond heeft 271 leden met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Het doel is belangen- behartiging d.m.v. informatie en educatie waardoor ouderen zolang mogelijk kunnen blijven functioneren in de maatschappij en daarnaast het bieden van ontspanning. Ze bestaan 60 jaar. Ze willen een verenigingsvaandel wat gebruikt wordt bij de activiteiten en een aandenken voor alle leden en bezoekers van de receptie. Ze ontvangen 1.100 euro.

6. Stichting Het Taalhuis Roosendaal

Deze stichting geeft op informele wijze Nederlandse taalles aan vrouwen die om welke reden dan ook niet kunnen deelnemen aan het regulier taalonderwijs. Ze hebben circa 50 cursisten van 30 verschillende nationaliteiten en variërend van studenten tot bejaarden. Doel is het bevorderen van de participatie in de maatschappij. Zorgen voor een prettig ontmoetingspunt, kansen bieden aan vrouwen om hun sociale isolement te doorbreken. Het Taalhuis draait puur op basis van een grote groep trouwe vrijwilligers. Twee ochtenden per week wordt er les gegeven op Mariadal. Voor het instellen van een boekenfonds, ze werken nu nog met hele oude kopieën, ontvangen zij 3.000 euro.

7. Stichting Carnaval Roosendaal

Deze stichting is een vrijwilligersorganisatie van ruim 400 vrijwilligers. Dit jaar vieren ze het 55 jarig jubileum. Ze gaan een aantal extra activiteiten organiseren. Voor het organiseren op 10 november van een gala meezingconcert waarbij het Roosendaalse carnavalspubliek de in medley vorm gearrangeerde eigen carnavalsmuziek van de afgelopen 55 jaar gaat zingen ontvangen ze het ludieke bedrag van 1.111,11.

8 Stichting Orgelfonds Roosendaal.

Deze stichting wil het hoofdorgel in de Onze Lieve Vrouwe-kerk aan de Kade restaureren en daarmee terugbrengen in functionele staat zodat het weer gebruikt kan worden voor diverse maatschappelijke en culturele activiteiten. Zij ontvangen 7.500 euro.

9. RKSV BSC Roosendaal

Voetbalvereniging BSC heeft ca 900 leden. Voor de door de KNVB vereiste digitale verwerking van alle wedstrijden ontvangen ze voor de aanschaf van een laptop 625 euro.

10. SKOOR Roosendaal

Skoor is in 2008 opgericht en heeft 70 leden. Het is een jong koor met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. Het jongste lid is 19 en het oudste lid is 69 jaar. Het doel is het bevorderen van de amateurzang voor iedereen. Op 14 april organiseren ze ter gelegenheid van het 5 jarig jubileum een spetterend Flower Power concert in de grote zaal van de Kring in samenwerking met verstandelijk beperkte kinderen van de Kameleon en theater werkplaats Tiuri.

Een laagdrempelige show voor iedereen met als subdoel mantelzorgers uit te nodigen als dank voor hun inzet. Dansers van dansschool Ad de Bra, studenten van het ROC en winnaars van de Voice werken mee. Ze ontvangen 2.000 euro voor decor en kleding.

11. Stichting Stimulering Podiumkunsten Roosendaal

Deze stichting stelt zich ten doel om podiumkunsten en deelname aan podiumkunsten in de breedste zin van het woord te stimuleren voor zo veel mogelijk deelnemers. Voor het opzetten van een “kandidatabase” verwachten zij veel inschrijvingen te ontvangen van “”kandidaten” die graag op de een of andere manier mee willen werken aan een podiumproductie. Het vertrekpunt is voor eigen podiumactiviteiten: werving en casting van deelnemers, opslag en beheer van inschrijvingen maar het is ook voor alle verenigingen te gebruiken. Zij ontvangen 2.000 euro.

12. Zonnebloen afdeling Ossendrecht

De Zonnebloem afd. Ossendrecht bestaat 40 jaar. Het is een vereniging met 15 vrijwilligers en circa 100 gasten, veelal oudere mensen 80+. Het is een vereniging die de belangen van de ouderen behartigt. Zij organiseren voor deze mensen circa 12 activiteiten (bijeenkomsten en uitstapjes) per jaar, hetgeen ze uit hun isolement haalt. In het kader van het jubileum willen zij een feestelijke dag organiseren waarbij ook jongeren betrokken worden die ondersteunen in het kader van hun maatschappelijke stage. Zij ontvangen 2.500 euro.

13. Inloophuis ’t Getij

Een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. In 2012 hadden ze ruim 1500 bezoeken. Ze hebben in de eerste helft 2012 een bedrag ontvangen van 1.500 euro voor het organiseren van 2 activiteiten te weten een cursus digitaal fotograferen en een workshop koken. De commissie coöperatiefonds had bij deze aanvraag aangegeven dat ze graag in de 2e helft 2012 ook nog een bedrag van 1.500 euro beschikbaar wilde stellen voor iets structureels/tastbaars/blijvends. Voor dit bedrag kopen ze een professioneel koffiezetapparaat, een flipover en een microfoon voor lezingen.

14. Carnavalsvereniging d’Ossekoppe

Deze vereniging heeft een 60-tal actieve vrijwilligers. Voor de continuering en organisatie van het kindercarnaval hebben ze ter vervanging en als aanvulling hulpmiddelen en gereedschappen ter vervaardiging van decors nodig. Deze zijn vervolgens meerdere jaren te gebruiken. Ze ontvangen hiervoor een bedrag van 3.500 euro.

15. Huijbergse Kerstboom Vereniging

Deze vereniging heeft tot doel om Huijbergen elk jaar (al 15 jaar lang) te voorzien van een mooie kerstboom met versiering en verlichting. De verlichting is aan vervanging toe en hiervoor ontvangen ze 750 euro.

16. Koninklijke Erkende Muziekvereniging St. Cecilia

Deze vereniging heeft 66 leden. De vereniging bestaat uit: harmonie, leerlingenorkest, Alpenlander blaaskapel en 3 slagwerkgroepen. Door de snelle groei van de slagwerkgroepen en door uitbreiding van het repertoire hebben ze pauken nodig. In 2011 hebben ze al een bedrag voor het instrumentenfonds ontvangen van 1.500 euro. Nu ontvangen ze daarop nog een kleine aanvulling van 500 euro.

17. Stichting Openbare Feestelijkheden Hoogerheide/Woensdrecht

De Stichting organiseert voor de bevolking van de kernen Hoogerheide en Woensdrecht jaarlijks de volgende activiteiten: carnavalsoptocht, Koninginnedag, lampionnenoptocht, intocht St. Nicolaas, en 4/5 mei. Zij hebben 2 mobiel geluidsinstallaties maar die zijn 25 jaar oud en echt hard aan vervanging toe. Zij ontvangen 1.761,76.

18. Comité 825 jaar Ossendrecht

Dit comité (wat een onderdeel is van het Dorpsplatform Ossendrecht) is opgericht om het dorpsfeest te organiseren in verband met het 825 jarig bestaan van Ossendrecht. In het weekend van 26,27 en 28 oktober vonden er gedurende 3 dagen allerlei activiteiten plaats voor alle doelgroepen binnen de bevolking. Zoals oud-Hollandse spelletjes, gps-dropping, halloweenparty, optredens van diverse bands, een boerenmaaltijd, toneel enz. Ze ontvangen 1.250 euro.

19. Stichting Sociaal Kultureel Werk Zegge

SKW Zegge organiseerde op 6 oktober een open dag in het kader van het 25 jarig jubileum. Tal van verenigingen die wekelijks repeteren en oefenen in het gemeenschapshuis de Nieuwenbergh gaven een demonstratie zoals de KBO met haar koor, haar gymclub en haar schilderclub. Ook de line-dance groepen, de schermvereniging, de dansschool, het cabaret, de yogagroep, de biljartvereniging, de handwerkclub en het tamboerkorps van Sint Cecilia lieten zich zien en horen. Zij ontvingen 500 euro.

Doelstelling Coöperatiefonds

Het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied Roosendaal-Woensdrecht.