DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wouws kasteel zoekt donateurs

In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de resten van het Wouwse kasteel bloot te leggen en om de verdedigingswerken, de uitstraling van vroeger, terug te geven: een machtige fortificatie die oprijst in het dal van de Smalle Beek.

Wouw heeft niet alleen zijn belangrijke kasteel terug, maar is ook een bijzonder wateropslag- en natuurgebied rijker dankzij de brede grachten, vijvers en poelen. Historie, cultuur en natuur verenigen zich hier op een bijzondere wijze! Bezoekers die in de afgelopen tijd aan de rondleidingen deelnamen, spreken hun bewondering en waardering uit voor dit uniek historische project. Toch is er nog veel werk te doen. De tand des tijds heeft de funderingen aangetast en er zal de komende jaren nog veel geïnvesteerd en gerestaureerd moeten worden om in de toekomst te kunnen blijven genieten van de restanten van het Wouwse kasteel. De 29 vrijwilligers die wekelijks hun handen uit de mouwen steken, doen dit grotendeels met eigen materiaal en uit eigen middelen. Steeds meer krijgt de stichting de vraag, hoe men dit bijzondere project financieel kan ondersteunen. Wie een bijdrage wil leveren aan het behoud, onderhoud en de verdere restauratie van deze unieke locatie en haar vondsten, kan de stichting steunen door donateur of vriend van het kasteel te worden. Dit kan door jaarlijks een bedrag (minimaal € 20) over te maken op bankrekening NL27 RABO 0131 9479 90 ten name van de Stichting Kasteel van Wouw. Met vermelding van naam, adres en e-mailadres om de nieuwsbrief toe te sturen. Er zijn flyers beschikbaar bij de stichting en de VVV in Wouw en bij het secretariaat Martel 6, 4724 GD Wouw. Via de website www.kasteelvanwouw.nl kan men zich ook aanmelden. Donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en activiteiten via een nieuwsbrief die per mail wordt toegestuurd. Daarin staan de meest actuele foto's. Zij krijgen voorrang bij lezingen en andere activiteiten en mogen altijd informatie bij ons opvragen. Zij mogen gratis mee tijdens rondwandelingen en rondleidingen op het terrein. Wie geen donateur wil worden, maar de stichting wel wil steunen, kan ook een kleiner bedrag overmaken.