DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 22 december 2021

Woningbouw in Geerhoekgebied Wouw

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Gebiedsvisie voor het Geerhoekgebied in Wouw vast. Daarmee geeft het college uitvoering aan een motie van de gemeenteraad.

 

De gebiedsvisie is opgesteld in participatie met omwonenden, het bestuur van cultureel centrum De Geerhoek, de Dorpsraad, KPO Kindcentrum De Stappen en Vitaal Wouw. In het Geerhoekgebied komt ruimte beschikbaar. Dat komt omdat De Stappen en cultureel centrum De Geerhoek naar nieuwe plekken in het Geerhoekgebied gaan. De bedoeling is dat de vrijkomende ruimte ingevuld wordt met woningbouw. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar huisvesting voor jongeren. In het afgelopen jaar is al gebleken dat daar duidelijk behoefte aan is.

 

 

Gemeente Roosendaal investeert in huisvesting basisonderwijs

 

De gemeente wil de komende jaren ruim 33 miljoen euro investeren in nieuwe basisscholen in Roosendaal. Het huisvestingsprogramma is in overleg met de schoolbesturen opgesteld en daardoor kunnen nieuwbouw- en verbouwingsplannen de komende jaren uitgevoerd worden.

 

Het college vindt deze enorme investeringen noodzakelijk, omdat een aantal schoolgebouwen verouderd is. Lang is geprobeerd om de scholen zelf de regie te geven over hun bouwplannen. De gesprekken hierover zijn in oktober stop gezet toen bleek dat partijen geen overeenstemming konden bereiken. Er is daarna met alle partijen hard gewerkt aan dit huisvestingsprogramma. Wethouder René van Ginderen zegt hierover: ,,Doordecentralisatie is niet gelukt, maar dat was ook nooit een doel op zich. Uiteindelijk gaat het er voor alle betrokkenen om dat kinderen in de gemeente Roosendaal les krijgen in moderne, frisse en duurzame scholen.” De programma’s waar het college nu over heeft besloten geeft de schoolbesturen de ruimte om de komende jaren elf nieuwe scholen te bouwen en aan een aantal scholen en gebouwen groot onderhoud te plegen. Voor de uitvoering hiervan wordt een gezamenlijke planning gemaakt, zodat er ook voor tijdelijke huisvesting gezorgd kan worden. Door deze plannen wordt een derde deel van de scholen in het basisonderwijs vernieuwd. ,,Samen met de investeringen in het voortgezet onderwijs timmert Roosendaal hard aan de weg om moderne, eigentijdse schoolvoorzieningen te realiseren voor onze kinderen en jongvolwassenen in stad en dorpen”, besluit Van Ginderen. Het gaat om de Berkenveldschool in Heerle. Daar komt twee miljoen voor beschikbaar om nieuwbouw op te plegen. Het is een van de oudere scholen van KPO. In de wijk Kortendijk komt 9,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuwbouw van drie scholen. Op deze manier wil de gemeente de komende jaren een derde van de scholen in de gemeente helemaal klaar maken voor de toekomst.

 

 

Kieslijst VLP Roosendaal vastgesteld

 

De rest van de kieslijst is nu dus ook ingevuld. In vergelijking met vier jaar geleden staan er veel dorpskandidaten op de lijst. Vorige keer waren dat er twee, terwijl het er nu zeven zijn. De kieslijst telt in totaal 43 kandidaten uit stad en dorpen. Na Arwen van Gestel volgen Evelien van der Star, Eric de Regt en Wilbert Brouwers.

 

Wethouder Kees Lok stapt uit de politiek

Wethouder Cees Lok van de VVD stopt met de gemeentepolitiek en gaat met pensioen. Na zes jaar vindt hij het welletjes.

Hij staat nog wel op de VVD-lijst, maar op een vijftiende plaats. Eerder maakte Toine Theunis al bekend om niet meer terug te keren als wethouder. Daarnaast hebben raadsleden Jeroen van den Beemt (VVD) en Michael Yap (PvdA) besloten om na zestien jaar te stoppen met het raadswerk.