DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Corona in de bouw

Ook in de bouw heeft Corona gevolgen. Recent heeft de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen zich gebogen over de vraag of het coronavirus en/of de coronamaatregelen een onvoorziene omstandigheid oplevert die recht geeft op verlenging van de bouwtijd.

Er was sprake van een bouwtijdoverschrijding en de opdrachtgever maakte aanspraak op een korting (boete). De aannemer verweerde zich met een beroep op onwerkbare dagen vanwege de coronamaatregelen. Daardoor was een tekort ontstaan aan werknemers bij de onderaannemers en leverancier. Onder onwerkbare dagen wordt verstaan: werkdagen waarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste 5 uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

 

De Raad wees dit af, omdat het verweer naar haar mening niet voldoende was onderbouwd. Dat zou anders geweest zijn wanneer de aannemer had aangetoond dat als gevolg van de coronamaatregelen leverantieproblemen waren ontstaan. Dan wel door ziekte een groot deel van het personeel niet kon werken, en daardoor onwerkbare dagen waren ontstaan.

 

Het coronavirus of de coronamaatregelen kunnen dus onwerkbare werkdagen opleveren, maar dit moet dan wel concreet worden gemaakt met een goede onderbouwing.

 

 

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw - tel. 0165-743 100