DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Toren Lambertuskerk in december helemaal gereed

Op het moment waarop u dit leest is de toren van de Lambertuskerk waarschijnlijk al helemaal gereed. Tijdens het schrijven van dit artikel werd op de onderste steiger gewerkt om de klus te klaren en het voegwerk af te werken.

Er moesten nog vijf lagen steigers worden verwijderd, maar de zware stalen balken waren al weg en de gaten in de toren dichtgemetseld. Met het gereedkomen van de toren is het tweede deel van de restauratie afgerond. Voor de komende jaren wacht nog veel werk, want ook het middenschip en de zijbeuken moeten nog onder handen genomen worden. Vandaar dat de stichting ‘Behoud Lambertuskerk’ nog op zoek is naar middelen om het Icoon van Wouw voor de toekomst te behouden. Je moet er toch niet aan denken dat, net als in de zestiende eeuw, het middenschip in puin lag en de toren los leek te staan van het priesterkoor. Dat kwam toen door de Nederlandse Opstand, bij senioren vooral bekend als Tachtigjarige Oorlog. In 1581 brandde een groot deel van het dorp af inclusief de kerk. Van herbouw kwam niet veel terecht, want de bevolking was gevlucht. Toen het priesterkoor werd opgeknapt voor de eucharistievieringen, bleef de rest van de kerk als een ruïne liggen. In 1648 moest de kerk afgestaan worden aan de hervormde en kwam er van herstel helemaal niets meer terecht. Binnenkort verschijnt er in de brochurereeks van het Tongelohuys een uitgave over de Lambertuskerk. Die is dan bij het Roosendaalse museum verkrijgbaar en komt mogelijk ook in de Wouwse kerk te liggen.