DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Maarten van der Velden

(van Reisgenoten op de fiets) is regiofietser. Hij schrijft in deze rubriek over zijn toeristische ervaringen in de regio Wouw, de Zuidwesthoek en het Nederlands-Belgische grensgebied.

 

Het tweede deel van de fietstocht Wouw – Huijbergen – naar de Volksabdij te Ossendrecht.

Allereerst krijgt de geschiedenis van een klooster in Huijbergen de aandacht. In de 11e eeuw was het gebied van het klooster een groot moeras en woeste grond. Hendrik, de heer van Breda, schenkt in 1264 48 hectare grond aan Heusche Bollaert (Willem) volgens het feodale leenstelstel van Karel de Grote (een “heer” en een “man” verdelen het gezag en de rechtspraak in een gebied). Willem laat een kapel bouwen en in 1278 doen de nazaten van de heer van Breda een schenking aan het klooster van de Willemsorde. Meerdere schenkingen tot 1293 leidden tot het ontstaan van het Wilhelmietenklooster. Echter de bezittingen en inkomsten van het klooster leidden vanaf de 14e eeuw vaak tot conflicten over het grondgebied met de abdij van Tongerlo. Het was een gevecht over de grens van de gronden tussen het klooster en de abdij. Regelmatig werden grenspaaltjes verzet. 

De ontginning van de woeste grond, de verpachting hiervan en de turfwinning voor brandstof voor de haarden in woningen in steden als Antwerpen en Gent, dat was “het bruine goud”. Tot 1750 was het een belangrijke inkomstenbron voor de grondeigenaren. De moeren waren uitgeput. De bodem raakte leeg. De turf was op.

In 1798 bezetten de Fransen Nederland. In Huijbergen legden ze beslag op de bezittingen van het klooster. Het verloor haar inkomstenbron. In 1847 werd het klooster opgeheven. Het gerestaureerde poortgebouw uit de 17e eeuw herinnert nog aan kloosterorde en is nu het Wilhelmietenmuseum.

 

Maarten geeft als gids aan, dat de kamduinen (Schoelieberg) in Huijbergen landschappelijk interessant zijn. Vergelijk met het buitenland, de kam van een gebergte.  

 

Nu de fietsroute

 

Maarten en zijn gast vertrekken om 14.00 uur na de picknick bij de molen “Johanna” in Huijbergen. Bergsestraat, Boomstraat en Westerstraat. Bij de rotonde richting Ossendrecht, Abdijlaan. Ze stoppen even bij de geitenstal op landgoed Kortenhoef, waar zij langs fietsen. Bij de volgende rotonde fietsen ze even richting Hoogerheide op het fietspad aan de linkerkant van de Putseweg. Vervolgens gaan ze linksaf het fietspad op, dat leidt naar een scholencomplex en de Volksabdij. De Volksabdij en bijgebouwen werden in 1935 opgericht voor het jeugdwerk en vorming en later in 1945 komt er een lagere technische school en internaat. Kapelaan F. van Putte uit Ossendrecht was de stichter. Het internaat bleef tot 1982 bestaan. Het onderwijs was een belangrijke pijler, een taak voor de Broeders van Huijbergen (een nieuwe orde uit 1854, die hun geloften aflegden aan het Bisdom Breda en zij richtten het Instituut Sint Marie op). Het is thans een conferentiecentrum met een hotelfunctie en een restaurant. 

Maarten en zijn fietsende gast ademden de sfeer in rondom een voormalige abdij. Voor een korte pauze zochten ze een bankje in de Vlindertuin. Hun horloge geeft dan 15.00 uur aan.

Het vervolg van deze fietstocht (van de Volksabdij Ossendrecht naar landgoed Mattemburg Hoogerheide/Woensdrecht) verschijnt in een volgende editie.