DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’

Week van de Veiligheid

Van 11 t/m 17 oktober 2021 staat Nederland in het teken van veiligheid tijdens de Week van de Veiligheid. Ook in Roosendaal geven we ieder jaar tijdens deze week extra aandacht aan veiligheid. Dit jaar heeft de Week van de Veiligheid het thema: ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’ Criminelen zoeken sinds de komst van corona andere, slinkse manieren om geld van mensen af te troggelen. Met name digitale, oftewel cybercriminaliteit neemt een grote vlucht. Met verschillende activiteiten en campagnes proberen we zoveel mogelijk inwoners, van jong tot oud, te informeren over de signalen van crimineel gedrag en hoe zij zich hiertegen kunnen weren. Onderstaand een overzicht van activiteiten en campagnes tijdens de week.

BuurTent

Op verschillende tijden en locaties zetten we samen met de Politie en buurtpreventieteams de BuurTent op. Bij de BuurTent kunnen inwoners in gesprek over hoe zij de veiligheid in de eigen buurt ervaren. En wat ze eventueel zelf kunnen doen om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Campagne Senioren en Veiligheid

Steeds vaker worden senioren het slachtoffer van WhatsApp fraude, nepmails en oplichting per telefoon. Van 4 t/m 17 oktober wordt op verschillende reclamevitrines in de gemeente, in Stadserf en op social media aandacht gevraagd voor verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. De campagne ‘Senioren en Veiligheid’ van www.maakhetzeniettemakkelijk.nl heeft als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

Training senioren & cybercrime voor buurtpreventieleden

We organiseren in samenwerking met buurtpreventiecoördinator Wouwse Plantage, de heer Rob Prop, op donderdag 14 oktober en maandag 18 oktober een training voor buurtpreventieleden. De training laat zien hoe je senioren kunt voorlichten hoe zij kunnen voorkomen slachtoffer te worden van cybercrime. Dhr. Prop heeft onlangs op een laagdrempelige wijze senioren van Wouwse Plantage informatie gegeven over hoe en waarop te letten. Dit was een succes! De training is te volgen voor alle buurtpreventieleden van de gemeente.

Workshops Ondermijning

Voor professionals van de gemeente Roosendaal, woningcorporatie Alwel en de Politie bieden we op maandag 11 oktober een programma vol kennis en praktische tips aan op gebied van ondermijning. Professionals wordt geleerd welke signalen er zijn en wat je vervolgens met de Datum: 8 oktober 2021 Onderwerp: Week van de Veiligheid - ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’ signalen kunt doen. Daarnaast worden integriteitsvraagstukken besproken en de rol van de professional hierbij. Welke persoonlijke en professionele afwegingen maak je om een goede beslissing te maken? Ook is er aandacht voor Meld Misdaad Anoniem.

Wapeninleveractie

We haken aan bij de landelijke inzamelactie waarbij inwoners anoniem hun messen in kunnen leveren zonder een straf te riskeren. Onder de slogan ‘Drop je knife en doe wat met je life’ richt de actie zich vooral op jongeren. De speciale inzamelton staat van 11 t/m 17 oktober op het politiebureau aan de Bovendonk.

BOA voor 1 dag

Kinderen tussen 8 en 12 jaar oud hebben zich afgelopen weken kunnen aanmelden om op woensdagmiddag 13 oktober met jeugboa Jackie mee op pad te gaan. Uit de aanmeldingen zijn 2 kinderen geloot die een echte briefing krijgen, meegaan naar het politiebureau en meerijden in de dienstauto. Verder zal er tijdens de week nog extra aandacht zijn voor Meld Misdaad Anoniem en zet de burgemeester zich specifiek in tegen Mensenhandel.

Over de Week van de Veiligheid

Tijdens de donkere dagen in het najaar neemt de kans op criminaliteit toe. Week 41 (11 t/m 17 oktober 2021) is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Al meer dan tien jaar wordt zo het thema veiligheid extra onder de aandacht gebracht. Koninklijke Horeca Nederland, Transport en Logistiek Nederland, Detailhandel Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, politie, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de PVO’s/RPC’s, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en meer dan 180 gemeenten zetten zich in om van deze week een succes te maken. Meer informatie: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid.