DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 17 juni 2020

Nog geen definitieve annulering kermissen

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft nog niet definitief besloten om de kermissen in Wouw en Roosendaal niet door te laten gaan. Dat schijft het college in antwoord op vragen van de fractie van de Roosendaalse Lijst.

Wanneer een definitief besluit wordt genomen is afhankelijk van de landelijke besluitvorming vanuit rijksoverheid over grote evenementen. Ondertussen staat het Roosendaalse college wel in contact met de kermisexploitanten en die zijn zeker bereid om te komen als de kermis door kan gaan.

Over de combinatie van veiligheid, de 1,5 meter economie en de toegankelijkheid van attracties wordt wel nagedacht, maar dit is een bijzonder lastige opgave. ,,Als de kermissen niet doorgaan, biedt dit mogelijk kansen voor kleinschalige evenementen”, schrijft het college, ,,maar ook deze evenementen zullen aan de beperkingen van dat moment moeten voldoen.”

Daarnaast hoort het doorschuiven van de Roosendaalse kermis tot de opties, maar ook daar geldt dat de landelijke besluitvorming bepalend is, laat wethouder Cees Lok weten.

 

 

Roosendaalse Lijst wil toerisme promoten in verband met coronatoestand

 

De Roosendaalse Lijst is zich bewust van de negatieve gevolgen van corona op de Roosendaalse samenleving, maar de fractie is benieuwd naar enkele aspecten en heeft daarom vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders.

,,De naleving van de RIVM-voorschriften bij arbeidsmigranten gebeurt niet altijd consequent, wellicht mede door de taalbarrière. Bijna dagelijks is dit in het (landelijke) nieuws, onlangs nog bij de vleesverwerkende industrie. Ook in Roosendaal wonen en werken vele arbeidsmigranten. Uit de samenleving horen we voorbeelden van het niet naleven van de regels, vaak over deze doelgroep”, schrijft de fractie. Vandaar dat men informeert naar de situatie in Roosendaal naar zowel de woon- als de werksituatie en meteen wil men weten welke maatregelen getroffen worden om misstanden te voorkomen.

Daarnaast schrijft de fractie dat vanwege de economische neergang door de coronacrisis veel bedrijven, waaronder de horeca, in de problemen komen. ,,Blijkbaar heeft dit extra ondermijning vanuit het criminele circuit tot gevolg, met name in deze branche”, weet de fractie. Ook hier willen ze van het college meer duidelijkheid.

Op 1 juni mocht de horeca weer (beperkt) open en konden de terrassen, met aangepaste maatregelen, weer in gebruik worden genomen. Zij willen weten wat de eerste indruk oplevert en met name of er volgens de richtlijnen is gewerkt en of er misstanden geconstateerd zijn.

 

 

Toeristische promotie

 

Vanwege Corona en de nog onzekere situatie in heel de reiswereld zullen wellicht veel Nederlanders en dus ook Roosendalers hun vakantie in eigen land en omgeving door gaan brengen. ,,Dit lijkt ons een mooie gelegenheid om de mogelijkheden tot ontspanning, recreatie en toeristisch verblijf in onze gemeente nog eens extra onder de aandacht te brengen en te promoten”, vindt de fractie.

Vandaar de vraag of het college van mening is dat het goed is om de eigen gemeente (de stad en haar dorpen) en haar bedrijven te promoten en te zorgen dat meer mensen hier hun vakantie zullen doorbrengen. Daarbij wordt niet alleen aan dagjesmensen gedacht, maar ook aan langer verblijf. De gemeente moet dan wel bereid zijn om via citymarketing en de VVV hier extra aandacht aan te besteden.

 

Gemeenteraad stelt gebiedsvisie voor de Bulkenaar vast

 

De gemeenteraad heeft tijdens haar laatste raadsvergadering de gebiedsvisie voor de Bulkenaar vastgesteld. Dit deed de raad unaniem. Er was veel lof van de raad voor de visie waarbij het nieuwe ziekenhuis van Bravis wordt ingebed in een fraai landschapspark.

Met de vaststelling van de visie kan een start worden gemaakt met het inrichtingsplan. Daarvoor rekent de gemeente op de inbreng van omwonenden, geïnteresseerden en instanties als Waterschap en Provincie.

De bouw van het ziekenhuis start in 2023 maar voor die tijd staat er nog een hoop te gebeuren. Nu de plannen steeds concreter worden, wordt het voor omwonenden interessanter om mee te denken en een inbreng te leveren, binnen de kaders die de gemeenteraad hiervoor stelde.

Een eerste stap is het inrichtingsplan. De gemeente wil een fraaie groene buffer realiseren tussen het woongebied en het ziekenhuis. Gezondheid, natuur en recreatie moeten hier op een unieke manier samen komen. In de vormgeving van het gebied wil de gemeente zoveel mogelijk rekening houden met de cultuurhistorische waarden van het gebied.

 

 

Gebiedsontwikkeling

 

Met de komst van het nieuwe Bravis Ziekenhuis moet het nu nog agrarische landschap ontwikkeld worden tot zorglandschap. Er is in totaal twaalf hectare beschikbaar nodig om het Bravis ziekenhuis met eventuele zorgpartners te huisvesten. Een deel van het gebied gaat fungeren als de groene buffer.

Wethouder Toine Theunis en projectleider Perry van Kempen hebben in een video de gebiedsontwikkeling toegelicht en die is via YouTube te bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=qpKrH7mkEZQ&feature=youtu.be

De gebiedsvisie is ook te vinden op de website van de Bulkenaar: www.debulkenaar.nl. Bij vragen over de gebiedsvisie kan contact worden opgenomen met de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor inwoners, omwonenden en/of geïnteresseerden is het mogelijk zich aan te melden voor de digitale informatiemail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daar is ook te zien hoed men de verkeersafwikkeling wil doen en die gaat deels via de Plantagebaan in Wouw.

 

 

Roosendaal start pilot jeugdontbijt

 

Het komende jaar krijgen vijftig kinderen uit de gemeente Roosendaal van wie de ouders het financieel moeilijk hebben, dagelijks thuis een voedzaam ontbijt aangeboden.

Als kinderen niet ontbijten, heeft dat negatieve gevolgen voor de schoolprestaties. Met dit initiatief geeft de gemeente Roosendaal uitvoering aan de motie ‘Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen’ van de Roosendaalse gemeenteraad. De eerste ontbijten zijn inmiddels uitgedeeld door de vrijwilligers van ‘Roosendaal voor Elkaar’.

In de voorbereiding van de pilot is nauw samengewerkt tussen de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt, de JOGG-regisseur, de gemeente en de initiatiefneemster van de motie, raadslid Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. De pilot wordt uitgevoerd door de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt, de ontbijtboxen worden samengesteld door Jumbo Laureijsen en rondgebracht door vrijwilligers van Roosendaal voor Elkaar. Op dit moment worden, in samenwerking met basisschool De Appel, de gezinnen geworven die voor een box in aanmerking komen. Er vindt geen inkomenstoets plaats, gezond vertrouwen is het uitgangspunt. De gezinnen ontvangen wekelijks thuis een box met daarin voor zeven dagen een gezond ontbijt (52 weken per jaar). Er is een box voor alle kinderen uit het gezin, ook als ze niet op de basisschool zitten.

De kosten van de pilot bedragen voor vijftig kinderen voor de periode van één jaar €18.089,-. Dit wordt betaald uit het budget bestaanszekerheid.

 

 

Boa’s in West-Brabant werken nu samen

 

Burgemeester Han van Midden heeft in een reactie op vragen van de fractie van de Roosendaalse Lijst aangegeven dat er sinds de uitbraak van de COVID-19 crisis samenwerking is tussen de Boa's van de gemeenten Halderberge, Rucphen en Roosendaal.

Zij bemannen dagelijks van 13.30 tot 22.00 uur drie surveillancevoertuigen, die het toezicht voor hun rekening nemen. De gemeente Moerdijk sluit binnenkort bij deze samenwerking aan. ,,Mooi dat juist in deze moeilijke tijd deze samenwerking tot stand is gekomen waarbij zoveel werk ligt bij de handhavers. Goede samenwerking met de politie is hierin belangrijk”, geeft de burgemeester aan.

De burgemeester constateert met de fractie dat er regelmatig sprake is van bedreiging en geweld van de Boa’s. ,,Ik betreur dat ten zeerste. Ik acht dat buitengewoon onfatsoenlijk en accepteer dit gedrag niet.”

Om te zorgen dat de Boa’s hun werk veilig kunnen doen zijn er met de politie afspraken gemaakt. ,,Onze Boa's zijn aangemeld via het C2000-systeem en staan daarmee direct in contact met de meldkamer. Daarnaast nemen zij dagelijks deel aan de politiebriefing. Ook hebben we gezamenlijk bepaald welke instantie op bepaalde locaties toezicht houdt. Daarnaast hebben de gemeente Rucphen en de politie bodycams aan onze Boa's beschikbaar gesteld”, schrijft Han van Midden.

De burgemeester besluit zijn antwoord met de melding dat hij direct na zijn aantreden de toezegging opgepakt heeft voor onderzoek naar toepassing van bodycams. Inmiddels zijn die tijdelijk beschikbaar via de gemeente Rucphen en de politie. De Basisteamdriehoek Roosendaal (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen) geeft besloten tot de aanschaf en gebruik van bodycams voor de Boa's van de vier gemeenten. Voor Roosendaal zijn vier bodycams beschikbaar. Deze bodycams zullen zijn inmiddels in gebruik genomen.

,,Ik vind oprecht dat Boa's het zonder geweldsmiddelen zouden moeten afkunnen. Tegelijkertijd zie ik dat dit in deze samenleving onmogelijk wordt. We moeten of beter kijken naar de taken van onze Boa's en ons afvragen of ze wel moeten handhaven op bepaalde vraagstukken, of naar hun instrumentarium.

Momenteel is er een landelijke discussie gaande over geweldsmiddelen. Tot slot meld ik u nog, dat binnen het arrondissement Zeeland - West-Brabant geen enkele gemeente is waar aan Boa's geweldsmiddelen zijn toegekend”, besluit de burgemeester.