DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Corona en de bouw

De uitbraak van Corona wordt ook in de bouw gevoeld. Bijvoorbeeld doordat materialen afkomstig uit zwaar getroffen landen niet of maar beperkt geleverd worden. Of omdat arbeidsmigranten niet naar Nederland kunnen komen om te werken. Dit kan de kosten verhogen, en dan is de vraag: heeft de aannemer recht op bijbetaling?

Volgens paragraaf 47 UAV 2012, algemene voorwaarden die in de bouw veel worden gebruikt, heeft de aannemer recht op bijbetaling in geval van kostenverhogende omstandigheden. Mits dat omstandigheden zijn waarmee de aannemer bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst geen rekening hoefde te houden, en die niet aan hem zijn toe te rekenen. De Corona pandemie wordt wel gezien als zo’n omstandigheid. Verder is voorwaarde dat de verhoging van de kosten van het werk aanzienlijk is. Aanzienlijk is volgens vaste rechtspraak een verhoging met tenminste 5 %.

Is deze bepaling uit de UAV 2012 overeengekomen, en wil de aannemer daarvan gebruik maken, dan moet hij zijn opdrachtgever wel zo snel als mogelijk en schriftelijk hierover informeren.

Zijn de UAV 2012 niet overeengekomen, dan kan de aannemer terugvallen op artikel 7:754 BW, welke regeling op hetzelfde neerkomt.

 

Toine Dielissen

 

Advocatenkantoor Wouw, Plantagebaan 55 te Wouw

Tel. 0165-743100