DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

GESLAAGDE ‘QUIZ ’T NOG’

De vijfde quiz voor 50-plussers is zowel voor de deelnemers als de organisatie een geslaagd evenement geworden. Tien teams bonden onderling de strijd aan, niet alleen met het doel om een hoge score te halen, maar ook om weer een gezellige middag te hebben. En dat lukte voortreffelijk, ook dank zij de fraaie locatie die De Watertoren bood. Evenals andere jaren waren de 70 vragen, verdeeld over zeven ronden van elk tien vragen, zeer afwisselend. Soms had men zelfs wel enige fantasie nodig om een ‘redelijk’ antwoord op papier te kunnen zetten. De tweede ronde over het eten bleek de moeilijkste, daarbij moest men aan de hand van foto’s aangeven uit welk land het gerecht oorspronkelijk kwam.  Slechts één team scoorde hierbij de volle twintig punten en die werden dankzij de inzet van een joker nog verdubbeld. Daarna volgde een erg makkelijke ronde met als gevolg dat toen de overige teams ook hun jokers in het spel brachten.

 

Ronde vijf (titel: 1 1 1 enz.) bracht er helemaal de goede sfeer in. De vraag ‘Welke eenheid geldt in de USA bij het meten van afstanden?’ werd gevolgd door de vraag ‘Welke eenheid gebruikt men voor knoflook?’.  Een verrassing bracht ook ronde zes (titel: Kom er maar op) waar na de vraag ‘Wat is het aan de overkant?’ – Stil - gevolgd werd door ‘Waar maak je een olifant van?’. ‘Van een mug’ bleek hierbij het enig juiste antwoord te zijn.

 

Na de zevende ronde kon jurylid Wil van Eekelen druk gaan rekenen. Opvallend daarbij was dat het team dat als laatste eindigde toch nog 70% van alle vragen juist had beantwoord. De eerste plaats werd door twee teams gedeeld met een score van precies 90%. Gelukkig voor de organisatie bleken beide teams uit echtparen te bestaan zodat men met de vier bekers toch nog uit de voeten kon.

 

De winnende teams bestonden uit: Manda en Eem Kaptein, Eem en Marion Stout, Will en Lia Gorissen, Ed en Lenie Kil.

 

 In de pauze werd nog een tweetal suggesties voorgelegd over een iets andere opzet, maar een ruime meerderheid van de teams vond de huidige gang van zaken het beste. Quizmaster Paul Kil kon na afloop dan ook de nodige complimenten in ontvangst nemen. Wel kreeg hij het verzoek om, evenals vorige jaren, een ronde over Steenbergen weer in het programma op te nemen. Of dat gaat lukken, durfde hij echter niet definitief toe te zeggen.