DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Roosendaals Toneel brengt twee eenakters

Herbert Mouwen, al jaren gerenommeerd toneelrecensent voor BN/DeStem, regisseert nu zelf, en wel bij Roosendaals Toneel.

 

 

 

Herbert heeft de regiecursus van het Brabants Centrum voor Amateurtoneel gevolgd en was vier decennia werkzaam als neerlandicus en docent drama in het voortgezet onderwijs en op PABO’s.

 

Roosendaals Toneel heeft na heel lange tijd weer eens gekozen voor twee eenakters als avondvullende voorstelling, en wel op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2019  om 20.15 uur in de kleine zaal van Schouwburg De Kring in Roosendaal.

 

Vóór de pauze wordt ‘De kamer’ van de Britse auteur Harold Pinter gespeeld. ‘De kamer’ (‘The room’) was het allereerste stuk van de latere winnaar van de Nobelprijs voor literatuur. Het echtpaar Rose en Bert woont in één kamer. Rose is bang aangelegd, komt nooit buiten en heeft niet graag dat Bert weggaat. Binnen is er de dreiging van eventuele bezoekers, zoals ene Riley. Rose kent hem niet, maar hij heeft een boodschap voor haar ….

 

In het werk van Pinter spelen vervreemding, dreiging en angst een grote rol. De taal is alledaags, soms grappig, de communicatie verloopt vreemd en onlogisch.

 

Spel: Bernadette Dam, Jos van Dorst. Ad Stofmeel, Derk Koole, Lisanne Jongeneelen en Wouter Stroop.

 

De tweede eenakter heet ‘Een andere dood’ en is makkelijker te ‘grijpen’ dan ‘De kamer’. De thematiek van dit stuk van de Britse Lynn Brittney is echter niet bepaald oppervlakkig: in hoeverre kun je een schuldvraag stellen als een gevangene in een Duits concentratiekamp ‘toegeeflijk’ was? Wanneer is een mens ‘goed’, wanneer ‘slecht’?

 

 Anna Gruber heeft de Holocaust overleefd en wil zich vestigen in het Israël van 1950. De dokter die haar immigratieaanvraag bij aankomst moet beoordelen heeft een verrassend bericht. Hoewel het gesprek tussen beiden ongemakkelijk en moeizaam verloopt lijkt een nieuw begin mogelijk.

 

Spel: Dymphna van Croonenburg, Maricoline Vermeulen, Rini Jongeneelen en Cocky van Meer.

 

De eenakters verschillen inhoudelijk sterk. Overeenkomsten zijn er ook: beide spelen in de jaren 50 en de identiteit van verschillende personages blijft bewust onduidelijk.

 

Wegens het bijzondere karakter van beide stukken zullen er voorafgaande aan de feitelijke toneelavond twee lezingen zijn: Cees Vermeeren, voormalig docent Engels aan het Norbertuscollege, zal ingaan op de thematiek van het werk van Harold Pinter als omlijsting van ‘De kamer’. Daarna neemt Leo van Balen, docent geschiedenis aan het Marklandcollege in Oudenbosch, het woord om de tijd en de plaats waarin ‘Een andere dood’ zich afspeelt, het Israël van de eerste jaren na de oorlog, te duiden. De lezingen duren van 19.30 u tot 20.00 uur, zodat de belangstellenden nog een kwartier voor een drankje hebben alvorens de eerste eenakter om 20.15 u begint. Uiteraard staat het eenieder vrij om de lezingen al dan niet bij te wonen; een aanrader zijn ze echter wel!

 

Kaarten zijn al te bestellen: www.dekringroosendaal.nl of telefonisch 0165 - 55 55 55.