DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Essen kiest voor Schone Kleren !

De werkkleding die het Essense gemeentebestuur aankoopt of huurt moet voortaan in sociaal verantwoorde omstandigheden geproduceerd zijn. Geert Vandekeybus en Dirk Smout (N-VA/PLE) realiseren daarmee een vraag die het Essense ACW in februari aan de gemeenteraad voorlegde.

 

ACW-voorzitter Marc Hense stelde een Memorandum voor, met de vraag aan de gemeenteraadsleden om er een aantal concrete voorstellen uit te realiseren. Dirk Smout reageerde meteen positief: "Het is goed dat er ook buiten de politieke partijen wordt nagedacht over een beter gemeentebeleid. Ik heb daarom in de raad meteen aangekondigd dat we met het Memorandum aan de slag gaan. Dit is het eerste voorstel eruit dat we voor de gemeenteraad uitwerken, maar er volgen er zeker nog."

Internationale normen respecteren

Het ACW, dat organisaties zoals KAV, KWB, ACV en Okra overkoepelt, slaagde er reeds in om 94 gemeenten te laten aansluiten bij het initiatief voor "Schone Kleren". Al die gemeenten verbinden zich ertoe om bij overheidsopdrachten voor de aankoop van kleding van de leveranciers te vragen dat zijzelf en hun onderaannemers de minimumnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) respecteren. "Het gaat niet om overdreven eisen," stelt Geert Vandekeybus, "wel om het uitbannen van verwerpelijke praktijken zoals kinderarbeid, hongerlonen en abnormaal lange werkuren. In de textielsector in ontwikkelingslanden worden die immers wel eens met de voeten getreden." Duurzaamheidsschepen Dirk Konings (CD&V) reageerde positief op het initiatief van N-VA/PLE: het schepencollege was trouwens zelf ook al aan de uitwerking van een regeling begonnen. Ook vanop de andere banken in de gemeenteraad kwam er steun. Zo stelde Philip Peeters (Groen!) voor om ook ecologische criteria mee te nemen. Het schepencollege werkt het voorstel nu verder uit.

Steun vanuit het parlement

Ook federaal volksvertegenwoordiger Zuhal Demir (N-VA) spreekt haar steun uit voor het voorstel: "Het is niet de bedoeling om de hele wereld dezelfde arbeidsmarktregels op te leggen als bij ons. Aan ons systeem kan trouwens nog wel één en ander verbeterd worden, en via de Kamercommissie Sociale Zaken werk ik daar hard aan. Maar natuurlijk moeten internationaal vastgelegde minima overal gerespecteerd worden. Essen kiest dus terecht voor 'Schone Kleren'. Demir neemt zich daarom voor om in de Kamer op te komen voor een duidelijk kader voor eerlijk geproduceerde kleding, zodat iedereen producten die in waardige werkomstandigheden zijn gemaakt kan herkennen. "Er bestaat wel een 'sociaal label', maar dat voldoet niet echt en amper een handvol ondernemingen heeft het aangevraagd. We moeten eens nadenken over een meer efficiënte aanpak," stelt de arbeidsrechtspecialiste nog. Overigens besliste de Kamer in 2005 al om voor het eigen personeel enkel nog "schone kleren" aan te kopen.