DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Opening nieuwe bieb Wouw

Op woensdag 18 januari van 15.00 – 16.30u vindt de feestelijke opening plaats van de BIEB-IN Geerhoek. Deze nieuwe bieb is een resultaat van de reeds ingezette bibliotheekvernieuwing.

Dit hele initiatief is samen met inwoners en organisaties uit Wouw tot stand gekomen. ‘’Zonder hen was dit nooit gelukt’’, licht Frédérique Assink-Aben, directeur/bestuurder Bibliotheek VANnU toe. In de nieuwe bibliotheek kunnen leden nog altijd boeken lenen, maar het accent ligt straks op voorlezen, elkaar ontmoeten en cursussen of workshops. Inwoners van Wouwse Plantage, Heerle en Moerstaten kunnen hier ook terecht.

Speerpunten

De bibliotheek vaart een nieuwe koers, ingegeven door bezuinigingen, een dalend aantal betalende leden en digitale ontwikkelingen. Wethouder Hans Verbraak: ‘’De jeugd vormt een belangrijk speerpunt. Alle Roosendaalse basisscholen krijgen de komende jaren een boekencollectie en een leesconsulent van de bibliotheek. Op deze manier bereikt de bibliotheek alle kinderen en kan grote stappen zetten in het bevorderen van leesplezier en informatievaardigheden’’. De rol van de bibliotheek verandert. De nadruk verschuift van het uitlenen van boeken naar het ontwikkelen van basisvaardigheden. Als je moeite hebt met lezen en schrijven is het lastig om te participeren in de samenleving. De aanpak van laaggeletterdheid en het aanleren van digitale vaardigheden zijn dan ook speerpunt.

Vervolg

Als volgende stap wordt de centrale vestiging aan de Markt opnieuw ingericht om deze toekomstbestendig te maken. Daarnaast gaan de fysieke servicepunten in Kortendijk en Tolberg dicht in respectievelijk 2017 en 2018. Maar pas als er alternatieve dienstverlening is. “Ik kan me voorstellen dat ook hier maatschappelijke initiatieven ontstaan”, aldus Assink-Aben. Zoals het halen en brengen van biebboeken voor minder mobiele mensen. Met wijkbewoners en maatschappelijke instanties gaan we daarover zéker in gesprek.”