DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Nieuwbouw van het JTC is opgeleverd

Op vrijdag 17 juli maakte een delegatie van JTC, aannemer Heerkens van Bavel en Bouwmanagementbureau Aerde een rondje door het nieuwe gebouw van het Jan TInbergen College. Het was de formele oplevering van het gebouw dat de mooie gevel aan de Takspui heeft, maar het officiële adres en de ingang aan de Commandobaan.

Rector Charles van Wettum zat in de JTC-delegatie. Hij genoot. ‘Natuurlijk gaat het bij zo’n rondje om het constateren wat er allemaal nog niet in orde is en wat conform bestek nog moet worden uitgevoerd. Gelukkig had ik daarvoor de mensen van Aerde bij me, want eerlijk gezegd: ik was vooral onder de indruk van hoe prachtig het is geworden.’

Het pronkstuk van het nieuwe gebouw is de circusvormige aula achter de hoge glazen gevel die als een diamant aan de Takspui ligt. Op de eerste verdieping gaat die over in een grote aula. In de vide zie je dan al de personeelskamer op de 2e verdieping liggen, tegen het prachtig grote leerplein aan.

‘De school heeft alles om zelfstandig als school te functioneren,’ zegt de trotse rector. ‘Lockers voor vierhonderd leerlingen, catering en een eigen keuken, een aula, kantoren, lokalen voor theoretische vakken maar ook practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Alleen voor kunstvakken en sport moeten leerlingen het lokaal uit. En soms, denk ik, als dat voor het rooster beter is. Bijvoorbeeld naar de noodlokalen waarvan er nog zes op het schoolplein blijven staan.’

De zes noodlokalen zijn nodig omdat het JTC nog steeds groter is dan de 1500 leerlingen waarvoor beide gebouwen zijn ontworden.

‘Geen probleem’, vindt de rector. ‘Er komt nog steeds wat krimp van leerlingen in Roosendaal en omgeving. Het zou dus helemaal niet gek zijn als ook het JTC nog een beetje krimpt. Daarmee houden we rekening met de planning van huisvesting, natuurlijk. Wat de toekomst brengt? We wachten het rustig af …'

Intussen is de huisvesting van het JTC met de ingebruikname van het nieuwe gebouw volledig op orde. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt het ingeroosterd – in het JTC-rooster heet het de D-vleugel. Het wordt de thuishaven voor (vooral) leerlingen van mavo3, havo3 en mavo4. De officiële opening (waarbij ook ouders en belangstellenden een kijkje in het gebouw zullen kunnen nemen) volgt in het najaar van 2020.