DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wouwse Lambertuskerk vierde dubbel feest

Flink wat mensen waren zondag 11 september naar de Wouwse Lambertuskerk gekomen om het feest rond het 750-jarig bestaan van de parochie en de heropening van de gerestaureerde toren bij te wonen.

Gedeputeerde Stijn Smeulders van de Provincie Noord-Brabant en wethouder Evelien van der Star van de gemeente Roosendaal waren speciaal naar Wouw gekomen voor deze gelegenheid. Met een feestelijke eucharistieviering opgeluisterd door het Lambertuskoor begon de dag. Pastoor Frans Verheije verzorgde een bijzondere preek, waarin hij teruggreep op de historie van de parochie. Direct na de dienst stond een officieel gedeelte op het programma dat werd ingeleid door bouwkundige Piet Backx van de Lambertusparochie. Hij vertelde over de werkzaamheden aan de toren die vorig jaar werden afgerond en vroeg meteen aan de gedeputeerde om alvast subsidie klaar te leggen voor de restauratie van het middenschip, de kruiskoren en het priesterkoor. Ondanks de feestvreugde was er ook een teleurstellend bericht, want de Rijksoverheid heeft laten weten voor de nieuwe restauratie geen geld beschikbaar te stellen. Dus moet er hard gewerkt worden om via ‘het Icoon van Wouw’ de nodige gelden beschikbaar te krijgen. Na het officiële gedeelte namen voorzitter Peter van Steekelenburg van de Stichting Behoud Lambertuskerk en de gedeputeerde de achttiende-eeuwse altaarbellen ter hand om de heropening officieel in te luiden, terwijl buiten tevens de klokken begonnen te luiden.

 

Een toast op het feest

 

De ruim honderd aanwezigen konden hierna een toast uitbrengen op de afronding van de eerste fase. ,,Na deze eerste fase, waarbij ook de Maria- en de doopkapel en de vieringtoren werden gerestaureerd, gaan we verder met de tweede fase”, zegt Piet Backx, ,,Daarbij gaan we de muren en daken van het middenschip, de kruiskoren en het priesterkoor restaureren. Daar is nog eens anderhalf miljoen euro mee gemoeid.” ,,In de komende twaalf jaar willen wij als stichting proberen om jaarlijks € 50.000 bij elkaar te halen, zodat we zes ton kunnen doneren en als de overheid het restant subsidieert dan kunnen we in 2035 zeggen dat de kerk weer een eeuw meekan, want je moet er toch niet aan denken dat het gebouw uit het dorp verdwijnt”, zegt Peter Buijs van de Stichting Behoud Lambertuskerk.

Steunberen van de kerk

 

Op dit moment heeft de stichting een jaarlijkse inkomstenbron uit een groep vaste vrienden en sponsoren die jaarlijks € 30.000 inleggen. Maar die vaste groep wil de stichting uitbreiden. Het plan is om voor het eind van het jaar minstens twintig grote sponsors van

€ 1.000 erbij te krijgen. ,,We gaan naar de grotere Wouwse bedrijven om ze persoonlijk te vragen om iets voor de kerk te doen”, zeggen de bestuursleden. Dat worden dan de ‘steunberen’ van de kerk en dat zal ook tegen de steunberen van de kerk zichtbaar worden gemaakt. Natuurlijk zijn er ook plannen voor de toekomst en die liggen op toeristisch gebied. Zo wordt gewerkt om samen met  molen De Arend en de vesting van het Kasteel van Wouw meer bezoekers naar het dorp te trekken in de hoop dat die ook een bijdrage aan de restauratie willen leveren als ze in het dorp zijn.

Het feest

 

Op het feest van zondag kwamen veel bezoekers, niet alleen de 300 vrijwilligers van de kerk die waren uitgenodigd, maar ook de vrienden van het icoon en natuurlijk alle parochianen. Die konden bovendien in de kerk een film over de restauratie bekijken en een presentatie van een fototentoonstelling. Daarbij was er ook aandacht voor het patronaatsrecht dat in 1277 geschonken werd door de heer Van Breda aan de abdij van Sint Bernards. Er was dus al een parochie, maar de eerste vermelding in de officiële stukken dateert pas uit dat jaar. Daarom wordt nu het 750-jarig bestaan gevierd.