DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Dividendheffing in België en Nederland

Geschreven door drs. Marnik van Gastel, belastingadviseur bij WKG Groep Accountants en Fiscaal Juristen te Roosendaal en Antwerpen.

In België worden reguliere dividenduitkeringen belast tegen 30% roerende voorheffing. Daarnaast kent België een tweetal faciliteiten om fiscaal gunstig dividend uit te keren. Deze staan bekend als de liquidatiereserve en de VVPR-bis regeling.

 

Recent maakte de Belgische Minister van Financiën echter bekend om werk te maken van een fiscale hervorming. Zo bestaat het voornemen om de roerende voorheffing te verlagen van 30% naar 25%. Daarbij werd eveneens vermeld dat ‘bestaande uitzonderingsregimes’ zouden verdwijnen, met respect voor verworven rechten. Wat hiermee wordt bedoeld is niet direct duidelijk. Wel wordt er in de media geopperd dat de faciliteit van de liquidatiereserve in de toekomst zou verdwijnen en dat dividenduitkeringen tegen het verlaagde VVPR-bis tarief zullen worden afgeschaft. In de huidige situatie kan het tarief van 30% in een aantal gevallen dalen naar ongeveer 15%.

 

In Nederland bestaat het voornemen om het inkomen uit aanmerkelijk belang (box-2) progressief te gaan belasten. Het Nederlandse tarief bedraagt momenteel 26,9%.

Wij wijzen ondernemers graag op de dividendmogelijkheden in België en Nederland en de gevolgen van de voorgenomen wijzigingen.

 

 www.wkggroep.nl / www.wkggroep.be