DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Brug Kasteel is weer te gebruiken

Zaterdagochtend 9 juli is met enig ceremonieel de laatste plank van de brug over de buitengracht gelegd op de Kasteelweide.

Vier vrijwilligers zijn de afgelopen maanden intensief met de bruggen over de Smalle Beek en de buitengracht bezig geweest. Rest alleen nog het kitten en schilderen van de leuningen van de brug en wat werkzaamheden aan de poort. Tijdens deze ochtend was er een ploeg filmers op het terrein die in opdracht van Omroep Brabant een documentaire maken over waterberging in een poging om verdroging van het gebied tegen te gaan. Archeoloog Marco Vermunt verzorgde vorige week een lezing over de afgelopen zes jaar en de vondsten die gedaan werden. Zo’n tachtig mensen bezochten de lezing en hoorden daar dat het Kasteel van Wouw en vooral sommige vondsten uniek zijn. Zo werd er één van de oudste handkanonnen gevonden, maar ook bijzondere vondsten, zoals een metalen vetvanger en een deel van een ringvaas. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen en toen bleek dat veel aanwezigen bijzonder geïnteresseerd zijn in het kasteel en de toekomstige ontwikkelingen van het terrein.