DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Archeologisch onderzoek bij de Pottershoeck en dan bouwen

Bij de Pottershoeck is inmiddels de sloop afgerond en er wordt archeologisch onderzoek gedaan, want al in de achttiende eeuw stond hier een herberg en volgens een oude kaart uit 1747 was er een versterking van aarden wallen. Dat was tijdens het beleg van Bergen op Zoom.

Het archeologisch team heeft de afgelopen weken verschillende muren en kelders blootgelegd, maar over het eindresultaat is op het moment waarop deze tekst geschreven wordt nog weinig te vertellen. Zodra het onderzoek afgerond is, kunnen de bouwers van start gaan, maar dat wordt mogelijk pas na de bouwvakvakantie. Dan krijgt Wouw weer wat extra woonruimte waar vooral jongeren en senioren behoefte aan hebben.