DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Einde oproepcontracten

Aan het gebruik van oproepcontracten, zoals het nulurencontract, gaat een einde komen. De regering is (alweer) bezig met een hervorming van het arbeidsrecht. Flexibel werken blijft in beperkte mate mogelijk. Maar het uitgangspunt wordt dat wanneer het gaat om werk dat structureel wordt verricht, dat gebeurd op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste uren.

Daarmee wordt bereikt dat werknemers tevoren weten wanneer zij moeten werken. Dat geeft de werknemer meer mogelijkheden om een tweede baan voor een beperkt aantal uren erbij te nemen. Voor studenten en scholieren blijft een uitzondering bestaan, zij kunnen ook in de toekomst werken op basis van een nulurencontract.

Een ander onderdeel van de wijzigingen waaraan wordt gewerkt is de invoering van een minimumloon voor ZZP-ers. Ook al zijn die formeel zelfstandig en niet als werknemer in loondienst.

Het uitwerken van dergelijke nieuwe wetgeving, welke goed aan moet sluiten bij de bestaande wetgeving, kost tijd. Maar het is goed om er nu al rekening mee te houden, dat op termijn een nulurencontract niet meer mag. Naar verwachting komt er geen overgangsrecht en zullen nulurencontracten op de dag van invoering direct worden omgezet in een vast contract met vaste uren.

 

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw, tel. 0165-743 100