DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wouwse Tennisvereniging vierde gouden jubileum

Een receptie met de uitreiking van een jubileumboek, een handicaptoernooi, een minimaxi-toernooi, een barbecue en een feestavond. Het werd een feestelijk weekend bij de Wouwse Tennisvereniging (WTV) om het gouden jubileum van de vereniging te vieren.

Bijna twee jaar geleden waren de voorbereidingen voor de viering van het jubileum zo goed als rond, maar toen gooide corona roet in het eten. ,,De tennisactiviteiten op de banen hebben de afgelopen jaren wel grotendeels doorgang gevonden, maar bij een feest kun je die anderhalve meter moeilijk in acht nemen. Daarom is besloten om het jubileumfeest uit te stellen”, zegt voorzitter Wouter Reijnders. Hij is sinds kort de nieuwe voorzitter van de vereniging. Het jubileum werd in het clubhuis van de vereniging gehouden en begon met een receptie waar ook het jubileumboek werd gepresenteerd. Een bijzonder boek, want vijftig leden van de vereniging schreven hoe zij het lidmaatschap van WTV beleefden. ,,Het jongste lid maakte een tekening en het oudste lid schreef een heel verhaal over de vele jaren dat hij actief was”, gaf de voorzitter aan tijdens de presentatie. Jac Pellis en Kees Bovée verzamelden de verhalen en redigeerden die waar nodig. Op die manier is het een mooie herinnering voor de toekomst. Bij het handicaptoernooi speelde toptennissers tegen recreanten, maar daarbij kregen de betere spelers een handicap zoals een blok aan het been, tennissen met een ovenwant en meer van dit soort moeilijkheden. Bij het mini-maxi-toernooi speelden jonge spelers met een ouder familielid of een bekende. Dat zorgde voor mooie momenten, zeker als de oudere speler een fout maakte! De afgelopen jaren zaten de vrijwilligers van de vereniging niet stil. Zo werden de zeven gravelbanen opgeknapt, werd er een nieuw clubhuis gebouwd en de werkzaamheden gaan gewoon door. ,,We hebben plannen voor de aanleg van padelbanen. En de plannen zijn inmiddels rond”, vertelt Wouter Reijnders. Padel lijkt een mix van tennis en squash en wordt op een baan gespeeld die omgeven is door een glazen kooi. ,,Corona heeft nauwelijks invloed gehad op het ledental. We hebben nu 430 leden en we hopen met de nieuwe banen ook nieuwe leden aan te trekken. We kunnen gemakkelijk doorgroeien tot 600 leden, want de KNTB adviseert om uit te gaan van 90 leden per baan”, weet de nieuwe voorzitter. Bij de update van het tenniscomplex is  ook gedacht aan duurzaamheid in de vorm van zonnepanelen, banen waar praktisch de hele winter op gespeeld kan worden en onderhoud door een werkgroep van de vereniging met veel senioren. Naast het sportieve element heeft de vereniging ook een sociale functie, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën uit kunnen wisselen en gezellig een babbeltje kunnen maken. Zo gaat de Wouwse Tennisvereniging op weg naar het zestigjarig jubileum en dat duurt geen tien jaar meer, maar slechts acht!