DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Excessief lenen

Geschreven door drs. Marnik van Gastel, belastingadviseur bij WKG Groep Accountants en Fiscaal Juristen te Roosendaal en Antwerpen.

Momenteel is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling, waarbij het maximumbedrag voor lenen bij de eigen vennootschap is verhoogd naar €700.000. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat aanmerkelijkbelanghouders, in plaats van het ontvangen van loon of dividend, geld lenen bij de eigen vennootschap om belastingheffing uit te stellen.

 

Op een winst, na vennootschapsbelasting, van €100.000 levert het uitstellen van dividend een liquiditeitsvoordeel van €26.900 op. Dit kan zakelijk worden geïnvesteerd, maar kan ook worden gebruikt om privé-uitgaven te bekostigen. Dit laatste is volgens het Kabinet ongewenst. In het wetsvoorstel wordt het bovenmatige deel (meer dan €700.000) van een lening aangemerkt als fictief regulier voordeel en belast in box 2 tegen 26,90%. Leningen onder het maximumbedrag blijven onderhavig aan de geldende leer op het gebied van verkapt dividend. Het wetsvoorstel treedt, bij parlementaire goedkeuring, vooralsnog per 1 januari 2023 in werking.

 

Wij helpen ondernemers graag bij de (internationale) gevolgen van het wetsvoorstel.

 

WKG Groep Accountants & Fiscaal Juristen

www.wkggroep.nl - www.wkggroep.be