DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wouwse bewoners timmeren en planten om verkeer af te remmen

Het deel van de Spellestraat in Wouw tussen het kombord en de Donkenweg had te maken met hardrijders ondanks enkele snelheidsremmende maatregelen. Die hardrijders doen er goed aan om voortaan hun snelheid in toom te houden, want houten bloembakken, bijzondere wegmarkeringen en een smileybord gaan er voor zorgen dat het voor de kinderen en wandelaars in de straat een stuk veiliger wordt.

In de straat wonen steeds meer jonge mensen en ook het aantal kinderen stijgt gestaag. Er komt veel doorgaand verkeer richting Steenbergen en Kruisland door de straat en ook het nodige landbouwverkeer. Daarom namen Thomas Bruins, Jeroen Hopmans, Joost Godschalk en Pauline van der Sande contact op met de gemeente om het probleem van de hoge snelheid aan te kaarten. Na een brainstormavond met de buurt lag er een plan en via de groepsapp kwamen nog de nodige suggesties binnen. ,,Corona heeft wat de buurtcontacten betreft een positieve invloed gehad”, meent Pauline van der Sande. Eerder lag er een drempel in de straat, maar het verkeer dat over de drempel ging, veroorzaakte schade aan de huizen, daarom werd een plan bedacht om hier iets aan te doen. De bewoners zelf gingen op zondag aan de slag met schoppen en kruiwagens, schepjes en planten, potgrond en bloemen om er een fraai geheel van te maken. Met gele markeringen en houten poppen in de bakken, tegels en stenen om de bakken te verzwaren en plantpotten, was na een paar uur het karwei afgerond en kon het vuur op de barbecue opgestookt worden. Dat was om de deelnemers aan de ‘workshop verkeersluwte’ te bedanken. Tijdens de werkzaamheden speelden de kinderen midden op straat en sprongen naar hartenlust op een springkussen. ,,In 2023 wordt de straat door de gemeente aangepakt en daar worden we binnenkort over geïnformeerd”, geeft Joost Godschalk aan. Tot die tijd moeten deze tijdelijke maatregelen respijt geven. De eerder geplaatste rioolbuizen werden afgelopen weekend ontmanteld en de viooltjes die er in stonden werden in de houten bakken opnieuw gebruikt.