DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Boekje over kerk van Wouwse Plantage

In de serie van het Erfgoedcentrum Tongerlohuys in Roosendaal is een boekje verschenen over de kerk in Wouwse Plantage. In ‘Het verhaal van De Sint-Gertrudiskerk van Wouwse Plantage’ wordt de historie van de kerk en de parochie beschreven. 

Die is geen vele eeuwen oud, want ‘pas’ in 1876 werden parochie en kerk gerealiseerd. Baron Constantin Pierre de Caters had jaren eerder al een kerkje gebouwd, maar door tegenwerking van de bisschop in Breda, kon pas in 1876 een parochie tot stand komen. Met foto’s uit diverse collecties is het boekje verluchtigd. Het oudste kerkje hield niet lang stand, want al in 1891 werd begonnen met een nieuwe, grotere kerk. Die werd in 1924 vergroot en kort daarna kwam ook het jeugdhuis tot stand. In de Tweede Wereldoorlog kreeg de kerk het hard te verduren, maar het gebouw werd hersteld en in 1976 kon het eeuwfeest met veel feestelijkheden worden gevierd. De toekomst ziet er overigens niet al te rooskleurig uit voor de kerk, want er is veel achterstallig onderhoud en er zijn weinig kerkgangers over. Het boekje, dat geschreven werd door René Hermans, is gratis verkrijgbaar bij museum Tongerlohuys in Roosendaal.