DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Arbeidsvoorwaardenwet

Per 1 augustus 2022 treedt de Arbeidsvoorwaardenwet in werking. Deze brengt verstrekkende wijzigingen voor arbeidsovereenkomsten.

Het verbieden van nevenwerkzaamheden wordt verboden. Er zijn een paar uitzonderingen. Zoals de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, zodat het een werknemer nog wel verboden kan worden bij de concurrent te gaan werken. Maar de hoofdlijn is: nevenwerkzaamheden zijn per 1 augustus 2022 niet meer verboden.

Een andere wijziging is dat kosten van scholing welke noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, voortaan altijd en volledig voor rekening van de werkgever zijn. Clausules in arbeidsovereenkomsten, waarin staat dat een werknemer na vertrek deze kosten geheel of gedeeltelijk terug moet betalen, worden verboden. Verder zijn de uren die een werknemer besteedt aan scholing voortaan arbeidstijd. Scholing moet, indien mogelijk, worden gevolgd tijdens de tijdstippen waarop normaal gesproken wordt gewerkt. Wanneer dat niet mogelijk is, en in de avonduren of in het weekend een studie gevolgd wordt, zijn ook dat arbeidsuren welke door de werkgever betaald moeten worden.

Omdat deze nieuwe wet “directe werking” heeft, zijn clausules welke nevenwerkzaamheden verbieden of verplichten tot terugbetaling van scholingskosten op 1 augustus 2022 per direct verboden en zijn dergelijke clausules in lopende arbeidsovereenkomsten dan per direct ongeldig.

 

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw - T. 0165-743 100