DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Opening Geheugenhuis Roosendaal in Bibliotheek

Op 21 september a.s. is het Wereld Alzheimerdag. Dan wordt het Geheugenhuis in de bibliotheek in Roosendaal geopend. Ook ontvangt de bibliotheek van wethouder Klaar Koenraad het certificaat Dementievriendelijk.

Het Geheugenhuis is er voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal, die te maken hebben met geheugenproblemen en dementie om kennis op te doen over het geheugen, te praten met lotgenoten of ervaringen te delen.

Programma

14:00 uur Opening geheugenhuis door Programmamaker Anissa Boukachni

14:15 uur Uitreiking certificaat Dementievriendelijk door wethouder Klaar Koenraad

14:30 uur Koffie, thee en taartje

14:45 uur Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen over het Dementieweb

15:00 uur Alzheimer Café over de door haar aangeboden diensten

15:15 uur GGD over de campagne ‘Wij zijn zelf het medicijn’

15:30 uur Tijd voor ontmoeting en netwerken

De bijeenkomst duurt tot 16:00 uur. Aanmelding vooraf is verplicht via www.bibliotheekwb.nl/openinggeheugenhuis

Er kunnen maximaal 50 personen in de zaal en per persoon kan één aanmelding gedaan worden. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 17 september a.s. tenzij het maximum aantal personen eerder is bereikt.

Tijdens de bijeenkomst worden de coronamaatregelen in acht genomen.

Kijk voor meer informatie over het Geheugenhuis op de website van de Bibliotheek West-Brabant: www.bibliotheekwb.nl.