DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column wijkagenten: Terugkijken

Bij het verschijnen van deze column is het jaar 2020 bijna voorbij. Terugkijkend is het grootste deel van 2020 beïnvloed door het Coronavirus. Laten we hopen dat de mogelijke vaccinaties voorspoedig en veilig verlopen zodat we gauw terug naar “normaal” kunnen. Wat ook de nodige aandacht heeft gekregen is het aantreffen van de zogeheten martelcontainers in Wouwse Plantage en de grote afgebrande drugslab enkele honderden meters verderop. Deze ontdekkingen zette Wouwse Plantage in een keer op de kaart tot in het buitenland toe. Helaas was de reden niet echt positief te noemen. De ontdekkingen deden en doen veel met het veiligheidsgevoel van bewoners in het buitengebied.  De politie en gemeente heeft hier zichtbaar maar ook onzichtbaar aandacht voor.  Door de Corona en ontwikkelingen in het buitengebied zijn de wijkagentdiensten soms anders ingevuld dan we zouden willen, maar zowel Bob als ik hebben naar ons idee toch zoveel mogelijk in de dorpen kunnen zijn en hulpvragen beantwoord. Niets is zo veranderlijk als politiewerk wat we helaas onlangs in Roosendaal hebben kunnen zien. Diensten werden verschoven, collega`s werden ingezet binnen de Mobiele Eenheid om de rust in Roosendaal terug te laten keren. Uiteraard heeft dit soms invloed op de aanwezigheid van de wijkagent elders in de gemeente of daarbuiten, we hopen dat u daar begrip voor heeft. De coördinatoren van de buurtpreventieteams van de dorpen van de gemeente Roosendaal, zullen van mij weer per dorp een overzicht krijgen qua meldingen. Ik probeer de hotspots en de soort meldingen te filteren zodat de buurtpreventieteams een indruk krijgen waar en wat er speelt. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens zoals specifieke adressen genoemd. Op de website www.buurtpreventieroosendaal.nl staat een handig overzicht waar u kunt zien bij welke instantie u uw melding kunt doen. Ondanks de coronaperikelen willen wij u toch fijne feestdagen en alvast een goed 2021 wensen.

Hartelijke groeten,

Mark Noordink en Bob Kool