DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Bouw Kindcentrum ‘De Stappen’ in Wouw gaat van start

Terwijl buiten de sloopmachines hun gang gingen, werden in basisschool De Stappen de contracten voor een nieuwe Kindcentrum getekend. Met het ondertekenen van die bouwcontracten ging de officiële bouw van KPO Kindcentrum ‘De Stappen’ van start. En niet de handtekeningen van de directieleden waren het belangrijkst, maar wel die van de kinderen van de leerlingenraad.

 

Robbert van de Sande van De Kok Bouwgroep en Ronny Habraken van Immens Installatietechniek beloofden de kinderen met het speciale contract om er voor te zorgen ‘dat het nieuwe gebouw goed en mooi gebouwd gaat worden’. Na al die officiële plichtplegingen mocht Gijs Sebrechts samen met schooldirecteur Rini Damen een taart aansnijden en voor de kinderen was het toen smullen geblazen. Rini Damen had tevoren verteld over de weg die bewandeld is om tot de realisatie van het nieuwe Kindcentrum te komen. Vijf jaar geleden was samen met de Kobergroep de onderwijsvisie op papier te zetten. ,,We hadden een forse ambitie;  opvang, zorg en onderwijs in één gebouw. En die plannen zijn gelukt.” Hier en daar moesten de nodige hobbels genomen worden. Vleermuizen zorgden voor vertraging, dorpsbewoners hadden andere ideeën over de plaats van de school  en de GGD vroeg om wat aanpassingen. Ondertussen begon de sloop van de kinderdagopvang, de peuterspeelzaal en een deel van de school en de vroegere bibliotheekvleugel van De Geerhoek. Op de vrijkomende plek komt het nieuwe Kindcentrum, dat twee bouwlagen kent en een heel eigen onderwijsconcept. ,,De komende maand starten we met het grondonderzoek en voorbereidend werk, maar begin volgend jaar gaan we echt van start”, vertelde Robbert van de Sande, ,,Het wordt een duurzaam gebouw met veel hout en we hopen over een jaar gereed te zijn.” Immens gaat de installaties aanleggen en middels aardwarmte, die op 80 meter diepte uit de grond gehaald wordt, moet het gebouw verwarmd en gekoeld worden, zo vertelde Ronny Habraken van het bedrijf uit Den Bosch. Saar Coppens, Milan van Gastel, Gijs Sebrechts, Isa Goossens, Djana van Eekeren en Boaz Broekmans mochten hierna de akte ondertekenen. De kleine Boaz had de avond tevoren nog geoefend met zijn ‘handtekening’, want hij meende dat hij de omtrek van zijn hand moest tekenen. Een vrolijke noot als afsluiting van het officiële gebeuren en het begin van een spannende tijd, zeker ook voor de kinderen. Die kunnen vanuit hun klaslokaal en tijdens de pauze vanaf het plein de bouw in de gaten houden. En dat gaan ze zeker ook doen lieten de leden van de leerlingenraad weten.