DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 16 december 2020

 

Roosendaalse Lijst komt op voor de jongeren

,,De impact van de coronacrisis op de samenleving is groot. Zeker ook voor jongeren. Steeds meer zaken vallen weg. Van een avondje carnaval, de kermis, sporten met je vrienden in competitieverband tot even naar het zwembad gaan of een evenement bezoeken. De lijst met activiteiten die wegvallen, wordt langer en langer”, schrijven René van Broekhoven en Sjef van der Touw van de Roosendaalse Lijst aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De raadsleden vinden dat de gevolgen, zoals eenzaamheid en verveling, steeds meer zichtbaar worden. In het voorjaar hebben leden van de RL verschillende  scholen bezocht om te kijken wat er speelt bij jongeren in coronatijd en wat zij missen. Er is een aantal concrete aanbevelingen gedaan, zoals het verruimen van mogelijkheden voor jongeren onder de 13 jaar en het actief communiceren met jongeren over mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook de jongerenraad en jongerenwerk hebben in die periode jongeren bevraagd en ideeën opgehaald om op korte termijn zaken te realiseren. De raadsleden begrijpen dat niet alles in korte tijd uitgevoerd kan worden, maar inmiddels is er een half jaar voorbij gegaan zonder dat er iets gebeurd is. Vandaar dat men het college vraagt of de urgentie om iets voor de jongeren te doen ook bij het college leeft. Daarnaast wil men weten of er de komende vakantieperiode activiteiten staan gepland en of het overleg van de wethouder met de jongerenraad iets heeft opgeleverd. Tenslotte de vraag of er al iets gedaan is met de acties die de jongerenraad op 30 juni heeft gepresenteerd aan het college en met de notitie met aanbevelingen van de Roosendaalse Lijst en VVD.

 

Gemeente Roosendaal onderzoekt samenwerking met inwoners

De gemeente Roosendaal heeft onder haar inwoners. Een onderzoek gehouden naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid in een digitale vragenlijst. De vragenlijst kon tot 1 december worden ingevuld.

Op deze manier wilde de gemeente te weten komen of de inwoners vinden dat zij voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als dat kan. Naast inwoners, vulden ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Roosendaal een vragenlijst in. Daarmee moet duidelijk worden of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo wordt de lokale democratie versterkt. Bij het onderzoek maakte de gemeente Roosendaal gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van BZK, de VNG, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. De uitslag is op dit moment nog niet bekend.