DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Verjaring erfgrens

Omdat het in mijn praktijk regelmatig terug komt: wanneer is sprake van verjaring van een stuk grond?

Daarvoor is vereist het bezit van die grond gedurende 20 jaren. Bezit is dan het hebben van de feitelijke macht met de pretentie eigenaar te zijn. Dat kan door het plaatsen van een hek, schutting of haag over de erfgrens. Indien dat stuk grond dan bij uw tuin lijkt te horen, is al snel sprake van bezit.

 

Zodra die situatie 20 jaren heeft geduurd, verjaart de vordering van de eigenaar (de buurman) tot beëindiging van het bezit, tot teruggave van de grond. De vorige eigenaar kan dan zijn grond niet meer opeisen en de bezitter van de grond wordt de nieuwe eigenaar. Dit geldt ook indien het grond van de Gemeente betreft.

Bent u eigenaar en maakt een derde al gedurende lange tijd gebruik van uw grond, maar zijn nog geen 20 jaren verstreken? Maak dan afspraken hierover die schriftelijk vastgelegd worden, zodat er geen twijfel over bestaat dat de buurman de grond “houdt voor een ander” en niet voor zichzelf. Gaat de buurman daar niet mee akkoord? Raadpleeg dan tijdig een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar, om in te grijpen ter voorkoming van de verjaring.

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw

Plantagebaan 55, Wouw

Tel. 0165-743100