DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Pictogrammenkaart voor afval scheiden in de gemeente Roosendaal

Om de overlast door verkeerd aangeboden restafval zoveel mogelijk te beperken is vanaf nu een pictogrammenkaart beschikbaar. Daarop kunnen inwoners van de gemeente Roosendaal zien hoe ze hun afval moeten scheiden. Bij iedere soort afval staat hoe men dit in kan leveren. Voor laagbouw en hoogbouw bijvoorbeeld, en of het geld kost of gratis is. Met de pictogrammenkaart komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan de wens van de gemeenteraad.

Door vooral gebruik te maken van pictogrammen -en zo weinig mogelijk van tekst- is duidelijk te zien welk afval in welke container hoort. Ook zie je wanneer de Saver-pas nodig is en voor welk afval geld betaald moet worden om het in te leveren. De teksten die wel gebruikt zijn op de pictogrammenkaart zijn, op verzoek van de raad, vertaald in de meest voorkomende vreemde talen. Dit om te voorkomen dat taal de reden is voor verkeerd aangeboden afval. De gemeente verspreidt de pictogrammenkaart onder een netwerk van (partner)organisaties en vrijwilligers in de gemeente Roosendaal. Veel van hen hebben al toegezegd om de informatie te delen met inwoners die moeite hebben om hun afval op de juiste manier aan te bieden. Wilt u de pictogrammenkaart ook hebben, of verspreiden in uw netwerk? Dat kan. De pictogrammenkaart is voor iedereen te downloaden vanaf de website van

‘Roosendaal aan de Bak’: www.rsdaandebak.nl/beter-afval-scheiden