DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Na 24 jaar weer raadsvergadering op grondgebied voormalige gemeente Wouw

In december 1996 vond de laatste raadsvergadering plaats in de voormalige zelfstandige gemeente Wouw, bestaande uit de kernen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten. Deze gemeente werd als gevolg van de gemeentelijke herindeling met ingang van 1 januari 1997 samengevoegd met de toenmalige gemeente Roosendaal en Nispen en zo ontstond de nieuwe gemeente Roosendaal.

De raadsvergaderingen van de nieuwe gemeenteraad zijn in het oude Raadhuis in Roosendaal. Vanwege corona en de RIVM-richtlijnen kunnen echter op deze locatie momenteel geen raadsvergaderingen met volledige bezetting meer plaatsvinden. Er wordt uitgeweken naar andere locaties in de stad. De plaatsvervangend raadsvoorzitter Evelien van der Star opperde het idee om ook eens uit te wijken naar één van de dorpen. En daarom vindt volgende week donderdag 17 december a.s. de raadsvergadering plaats in de voormalige kerk van Heerle. Voor het eerst sinds het bestaan van de nieuwe gemeente Roosendaal een raadsvergadering buiten de stad Roosendaal en op grondgebied van de voormalige gemeente Wouw;  een vermeldenswaardig unicum vindt de fractie van de VLP.