DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Kasteel van Wouw straks aantrekkelijk voor wandelingen en waterberging

De Stichting Kasteel van Wouw, de gemeente Roosendaal en het Waterschap Brabantse Delta trekken al enkele jaren samen op om het archeologische rijksmonument Kasteel van Wouw boven de grond zichtbaar te maken.

Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt en dat is de reden dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om akkoord te gaan met het definitief ontwerp en de raad voor te stellen om een krediet van € 1.324.688,- beschikbaar te stellen. Dat lijkt veel geld, maar door subsidies, bijdragen van het waterschap en inkomsten uit grondverkoop is de netto-investering voor de gemeente € 128.640,-.

 

In het ontwerp worden de gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht krijgt bovendien een dubbelfunctie als waterinfiltratie en waterberging voor het tegengaan van klimaatoverlast. Tevens wordt er op en rondom het kasteel een natuurontwikkeling gerealiseerd.

Als alles gerealiseerd is, blijft het geheel toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten, zodat er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie. Het project wordt naar verwachting gerealiseerd tussen half 2021 en het einde van dat jaar.

Grondaankopen

 

Een deel van het vroegere kasteelcomplex ligt op land dat eigendom is van agrariërs. De gemeente heeft met hen overeenstemming bereikt om grond aan te kopen of te ruilen. Zo komt het deel van de gracht voor de voorpoort aan de zijde van het dorp Wouw bij het kasteelproject en aan de achterzijde, de kant van de Hazelaar, geldt hetzelfde. Hierdoor kan de ecologische verbindingszonde verlengd worden. Aan de kant van de Waterstraat ligt al een paddenpoel, maar straks komen aan de noordzijde van het kasteelterrein twee nieuwe paddenpoelen te liggen.

Als straks het project gereed is, krijgt de gracht rond het 4ha grote terrein dezelfde vorm als rond 1600. De aarden wallen tussen de hoektorens komt terug en ook de fundering van de hoektorens wordt zover dat mogelijk is terug in beeld gebracht.

Als in 2021 het project gerealiseerd is kunnen er ook educatieve projecten plaatsvinden en excursies met betrekking tot de cultuurhistorie van het gebied en de waterconservering. Wouw, en daarmee ook de gemeente Roosendaal, is dan een project rijker dat uitstraling heeft op de hele regio en mogelijk West-Europa. Het Wouwse kasteel speelde in het verleden een rol in de historie, want zowel Karel V als Philips II bracht een bezoek aan de burcht.

Verheugd

 

Het bestuur van de Stichting Kasteel van Wouw is bijzonder in zijn nopjes met het besluit van het Roosendaalse college. Door de plannen die in samenwerking met een aantal partijen gemaakt zijn, kan de provinciale subsidie nu gebruikt worden voor de aanleg van de grachten en de wallen. De voorwaarde van de provincie was wel dat het werk voor eind 2021 gereed moest zijn. Het ziet er naar uit dat die termijn in elk geval gehaald wordt.