DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw - oktober 2020

Kijk je, net als de fotograaf, vanaf Heining in noordelijke richting naar het laatste deel van de Boomhoefstraat, daar waar de boerderij zich tussen de bomen probeert te verstoppen, dan heb je het dorp Woide in je rug. De zeer vruchtbare grond tussen de Smalle Beek en Het Loopje ontwikkelde zich al in de Middeleeuwen tot een belangrijk leen van de Hertog van Brabant. Gerard van Wezemale bouwde er het kasteel van Wouw. Deze ronde waterburcht speelde een rol in de Tachtigjarige Oorlog (16e en 17e eeuw) en ook nog in de Oostenrijkse Successieoorlog tijdens de belegering van Bergen op Zoom door de Franse troepen (18e eeuw). De Smalle Beek neemt Het Loopje op en stroomt langs de Zure Maden naar Steenbergen, waar ze Brandse Beek gaat heten.

 

Lenie de Rooij  uit de Tiendevrij hoorde als zo vaak bij de inzenders met een juiste oplossing; zij werd door loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. Mevrouw de Rooij heeft de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

 

Wilt u in de komende maand meedingen naar deze prijs? Bezoek dan www.dorpsraadwouw.nl  en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand oktober van 2020 doen.