DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 14 oktober 2020

Perceel van café ‘t Anker onderwerp van gesprek

 

Enige maanden geleden is het wegrestaurant ‘t Anker aan de Wouwbaan, tussen Roosendaal en Wouw, gesloopt. De eigenaar vertelde toen dat er een nieuw restaurant gebouwd zou worden. Op dit moment ligt het terrein echter braak en is er weinig beweging te zien.

 

De Vrije Liberale Partij (VLP) heeft geruchten vernomen over wat er mogelijk op deze plaats terug zou komen. Vandaar dat Eric de Regt en Wilbert Brouwers van het Roosendaalse College van B & W willen weten wat er nu wel en niet is toegestaan op het perceel en het parkeerterrein aan de overkant van de weg.

,,Eén van de geruchten die ons bereikt is dat er interesse zou zijn om er een migrantenverblijf te gaan bouwen”, geven de briefschrijvers aan. Zij zijn natuurlijk nieuwsgierig of dit inderdaad mogelijk is.

Mocht dit inderdaad zo zijn, dan zou de VLP willen dat er gewacht wordt met een besluit tot de Roosendaalse gemeenteraad een besluit heeft genomen op de herzieningen van het arbeidsmigrantenbeleid.

Tenslotte de vraag of omwonenden bij de herbestemming van de braakliggende terreinen worden betrokken.

 

Duurzaam asfaltbeton op Plantagebaan tussen Wouw en Wouwse Plantage

 

Het stuk van de Plantagebaan tussen de Wouwse Hil en ’t Hoekske in Wouwse Plantage heeft een laag duurzaam asfalbeton gekregen. Een primeur voor de regio en ook wethouder Inge Raaijmakers had een primeur. Zij reed in een uitstootvrije elektrische wals om die wegstrook rijklaar te maken.

 

De duurzame asfaltlaag op de Plantagebaan werd gelegd door BAM Infra Nederland. Het gaat om een LEAB-deklaag en die afkorting staat voor Laag Energie Asfalt Beton. Dat is een volwaardige, gecertificeerde bouwstof die voor 60% uit oud asfalt bestaat.

 

Nederland is één van de bijna 200 landen die het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 heeft ondertekend. Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken. Het werken met duurzamer LEAB is één van de onderdelen, want er wordt 30% minder energie verbruikt dan bij conventioneel asfalt. Dit asfalt wordt namelijk op 110 in plaats van 160 graden Celsius geproduceerd.

Inge Raaijmakers zegt hierover: ,,In de openbare ruimte worden steeds meer duurzame oplossingen geboden. Naast het gebruik van duurzamer asfalt, kijken we bijvoorbeeld ook naar wat er mogelijk is op het gebied van duurzaam geproduceerde verkeersborden en slimme verlichting van onze wegen. Uiteindelijk streven we ernaar om in 2030 100% circulair en in 2050 klimaatneutraal te zijn.”

 

 

Grijs en groen blijven onderwerp van discussie

Dat het onderhoud van straten, pleinen en plantsoenen onderwerp van discussie blijft is wel duidelijk. Veel mensen ergeren zich aan het onderhoud, maar vaak steken ze zelf ook niet de handen uit hun mouwen als het het eigen trottoir betreft.

 

De fractie van de VLP stelde al eerder vragen aan het college van B & W en kreeg daar ook antwoorden op van wethouder Inge Raaijmakers.

 

,,Ieder jaar in de maanden van ongeveer mei tot en met september zien we dat heel de gemeente overwoekerd wordt met onkruid en dat de gemeente het aantal klachtenmeldingen gewoon niet aankan”, noteerde de fractie. Ze stuurde foto’s mee om hun verhaal te ondersteunen. Dat ontaardde in een discussie over de mate van onderhoud, waarbij sprake was van niveau B en C, maar dat volstrekt onduidelijk is voor de doorsnee-bewoner.

,,Het nadeel van de maanden mei tot en met september is de temperatuur en hoeveelheid neerslag. Onkruid dat verwijderd is, kan in die periode binnen een week weer twintig tot veertig cm hoog worden. In het verleden werd er preventief gespoten met gif. Dat is wettelijk niet langer toegestaan. Tegenwoordig wordt er correctief behandeld. Trottoirs waar veel onkruid staat, worden niet, of nauwelijks gebruikt en geven de indicatie dat we op die plek grijs voor groen zouden kunnen gaan ombouwen. In de toekomst zullen daardoor die trottoirs verdwijnen. Een ander punt is dat door de parkeerdruk, parkeervakken continue bezet zijn. Hierdoor kan onkruidbestrijding langs de trottoirbanden niet worden uitgevoerd.”, schrijft de wethouder.

In de dorpen ligt volgens haar natuursteen met brede voegen. Dat zou een voedingsbodem voor onkruid zijn en dat is lastig te bestrijden. Er kan daar niet iedere onkruidbestrijdingsmethode gebruikt worden. Zij spreekt verder over de bloemrijke bermen die belangrijk zijn voor bijen, maar het zaad van deze planten komt weer tussen de bestrating en gaat daar groeien.

Zelf actief worden

 

De eerste 10 cm rondom een perceel zijn volgens de wethouder voor de eigenaar. Hiervoor is gekozen, omdat de gemeente geen schade aan derden willen veroorzaken. Schuttingen en stenen kunnen beschadigd worden en een conifeer of boom kan vlam vatten. ,,De meeste bewoners van Roosendaal houden zich hieraan. Een aantal bewoners niet. Als kleine onkruidhaarden blijven staan, ontstaat er weer snel meer onkruid. We willen een beroep op de raadsleden om met bewoners de dialoog aan te gaan met betrekking tot onkruid. Onkruid is niet een probleem voor de gemeente Roosendaal, maar voor geheel Nederland. Door de veranderde wetgeving met betrekking tot bestrijdingsmiddelen, het bijenconvenant en dergelijke kan een gemeente het simpelweg niet ‘grijs’ houden. We hebben hiermee te dealen. Wij als gemeente kunnen het niet alleen en hebben de inzet van bewoners nodig”, besluit Raaijmakers.

 

Nog geen actie rond Grenspost Nispen

 

In november 2014 werd raadsbreed een motie van de VLP ondersteund met betrekking tot de Grenspost Nispen. Inmiddels is dat zes jaar geleden en er is weinig veranderd aan de situatie. Vandaar dat de fractie er vragen over heeft gesteld.

 

In de motie werd het college opgedragen om: ,,Zich in te spannen om samen met ondernemers, de gemeente Essen en het Bewonersplatform Nispen afspraken te maken die bijdragen aan het verbeteren van de uitstraling, staat van het onderhoud, ondernemersklimaat en leefbaarheid van de voormalige grenspost aan de N262.”

 

,,Die duidelijke kaders van zes jaar geleden stroken niet met de situatie op dit moment”, menen Eric de Regt en Arwen van Gestel van de VLP.

Ondernemers moeten zelf dingen regelen en een gebiedsvisie ontbreekt nog steeds. ,,Daarnaast lezen we uit de krant, dat de gemeente het bestemmingsplan ook niet heeft aangepast en zelf geen onderzoeken heeft gedaan. Ondernemers zijn op pad gestuurd met de opdracht om hiermee zelf aan de slag te gaan. Een gemeentewoordvoerder liet in het onlangs verschenen krantenbericht in BN De Stem zelfs weten: ,,En omdat juist het grensgebied zo uniek en karakteristiek is, moet daar goed over worden nagedacht" en ,,Binnenkort komen bestuurders van Essen en Roosendaal voor het eerst bij elkaar om hun ideeën met betrekking tot die visie te bespreken."

 

De VLP wil van de gemeente weten waarom het allemaal zo lang duurt en waarom er niet eerder aan gewerkt is.

 

Bewoners Nieuwstraat Wouw willen meer veiligheid

 

Er worden regelmatig vragen over locaties waar te hard gereden wordt in de gemeente Roosendaal. Eind september vroeg de VLP-fractie naar de verkeersonveiligheid van de Nieuwstraat in Wouw. Die onveiligheid zou vooral ontstaan door te hard rijden, maar ook door de enorme intensiteit en de aard van het verkeer.

 

De partij droeg al een aantal voorbeelden aan, zoals de onveiligheid die wordt ervaren door mensen die op de bus staan te wachten en ‘menigmaal bijna van hun sokken worden gereden’. De aanwezigheid van woningen voor ouderen en het nieuw te bouwen verzorgingshuis Leonardushof maakt dat ook vele ouderen gebruik maken van deze straat.

 

Wethouder Cees Lok zegt dat de Nieuwstraat in Wouw in 2012 in goed overleg met alle belanghebbende partijen duurzaam veilig is ingericht als 30km/uur-straat met de bijbehorende fysieke maatregelen en een klinkerverharding. Hij geeft verder aan dat enige tijd geleden een extra chicane aangelegd is in de Waterstraat net voor de komgrens om de snelheid daar al omlaag te brengen. ,,Volgens onze verkeersmeting, waaruit blijkt dat 85% hier niet harder rijdt dan 43km/uur, is de situatie op dit moment niet zodanig dat aanvullende fysieke maatregelen nodig zijn”, zegt de wethouder.

Wouw ligt in een agrarisch gebied waar dus ook landbouw- en vrachtverkeer rijdt. Het is niet mogelijk om deze te weren of om te leiden aangezien in deze omgeving ook de bestemmingen liggen. Wij zijn wel bereid om met borden en markering de maximale snelheid van 30km/uur te benadrukken. Er komen wel extra borden en markering omdat de gemeente dit een goede suggestie vindt.

Wat handhaving op snelheid betreft noemt de wethouder dat een taak van de politie en hij gaat in gesprek om te kijken of extra handhaving hier mogelijk is. Daarnaast wordt met bewoners van de Nieuwstraat een gesprek gevoerd.