DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Advocatenkantoor Wouw: De proceskostenveroordeling

De partij die volledig ongelijk krijgt van de rechter, moet de proceskosten van de tegenpartij betalen. Dat zijn de kosten van de deurwaarder, het eventueel betaald griffierecht en het salaris van de advocaat. Dat salaris wordt door de rechter berekend aan de hand van een vast tarief, het liquidatietarief, en dat is meestal te weinig om alle kosten te dekken.

Dat is een bewuste keuze van de overheid. Met het liquidatietarief wordt de verplichting voor de verliezende partij om de proceskosten van de winnende partij te vergoeden begrensd. De overheid  wil daarmee voorkomen dat rechtzoekenden worden afgeschrikt door de vrees voor een torenhoge proceskosten veroordeling wanneer de vordering wordt afgewezen. De onderliggende gedachte is, dat eenieder alle vrijheid heeft op toegang tot de rechter. Als dat niet zo is door de vrees voor een hoge proceskosten veroordeling, wordt het risico op het recht in eigen hand nemen groter. En dat wil de overheid hier mee voorkomen.

In bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgeweken. Dat is bij misbruik van procesrecht of bij een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld wanneer een bij voorbaat kansloze of een evident ongegronde procedure aanhangig wordt gemaakt.

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw, Plantagebaan 55 te Wouw, Tel. 0165-743100