DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column letselschade.com: Het recht op vergoeding van doorbetaald loon door de werkgever

De firma Jansen is een klein transportbedrijf met 4 vrachtwagens. Naast de 4 chauffeurs en de heer Jansen zelf, zijn er ook nog een logistiek medewerker en een administrateur in dienst. Tijdens een van zijn ritten is chauffeur Frits betrokken bij een ongeval waarvoor iemand anders geheel aansprakelijk is. Frits raakt bekneld  in zijn cabine en pas na 1,5 uur slagen hulpverleners erin hem te bevrijden. In het ziekenhuis blijkt dat hij ernstig beenletsel heeft, waardoor hij deels invalide zal worden. De persoonlijke schade van Frits, waaronder de materiële schade, de door hem gemaakte kosten en de smartengeldvergoeding, wordt verder afzonderlijk geregeld. De firma Jansen heeft de vrachtwagen deels laten aanpassen, waardoor Frits – na ruim een jaar – gelukkig weer als chauffeur aan het werk kan. In dit geval heeft ook de werkgeverrecht op een vergoeding.

Wanneer een werknemer betrokken is bij een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, kan de werkgever ook een regresrecht uitoefenen, welke zijn grondslag vindt in artikel 6:107 A van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat hierbij dan niet alleen over het doorbetaalde loon aan de werknemer gedurende de periode dat hij arbeidsongeschikt is geweest, maar ook over de geleverde bijdrage in de kosten van de re-integratie (denk hierbij aan de aanpassingen van de vrachtwagen) en de kosten van begeleiding van de werknemer om terug te keren op zijn arbeidsplaats. De kosten van re-integratie en begeleiding zijn daarbij wel beperkt tot het bedrag dat daarbij als redelijk  wordt verondersteld. Inzake het doorbetaalde loon geldt dat dit verhaalbaar is tot het zogenaamde netto civiele plafond. Meer concreet betekent dit dat de vordering is gelimiteerd tot het netto doorbetaalde loon. Tot het loon behoren dan alle vaste bestanddelen, zoals het basissalaris, een 13e maand, vakantietoeslag en eventuele overige vaste toeslagen. De firma Jansen heeft uiteindelijk 13 maanden netto doorbetaald loon, aangevuld met alle vaste toeslagen, kunnen verhalen. Daarnaast is er een substantiële bijdrage geleverd in de kosten van re-integratie en de begeleiding.

Letselschade.com

Tel. 0165-820219