DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Carnavalsstichting de Mastepinne presenteert nieuwe protocol online

Stichting Kindercarnaval de Mastepinne maakt op woensdag 11 november 2020 om 19.11 uur het protocol van 2021 online bekend. Via het YouTube-kanaal van de stichting worden de prins, sjampetter, grootste boer en nar geheel coronaproof aangekondigd. Kijk voor meer informatie op http://bit.ly/youtubemastepinne en klik op 'Abonneren' om automatisch op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's.   De carnavalsactiviteiten van 2021 in Wouwse Plantage worden later bekendgemaakt op de website. Bij toekomstige evenementen wordt de veiligheid van de inwoners hoog in acht genomen.

Lees meer...

Sloop De Stappen van start

Vanochtend heeft onderwijswethouder René van Ginderen met het omverrijden van een muurtje bij KPO Kindcentrum De Stappen het startsein gegeven voor de sloop van het oude schoolgebouw. Dit onder toeziend oog van de kinderen en de directeur Rini Damen van de school in Wouw. Als alles volgens planning verloopt zal in januari 2021 worden gestart met de nieuwbouw, die eind 2021 of begin 2022 wordt opgeleverd.   Wethouder Van Ginderen: “We zijn blij met deze belangrijke mijlpaal voor de kinderen, hun ouders en hun leerkrachten van De

Lees meer...

Eerste paneel Zonneweihoek: in meerdere opzichten een mijlpaal

Wethouder Klaar Koenraad en Marlies Bartels, voorzitter van kersvers burgerinitiatief Stichting Energietransitie Roosendaal, hebben woensdagochtend 21 oktober 2020 gezamenlijk het eerste zonnepaneel van de Zonneweihoek gelegd. Dit moment wordt door beiden gezien als symbolisch begin van een reeks belangrijke ontwikkelingen op het pad naar een energieneutrale en klimaatvriendelijke gemeente Roosendaal. Wethouder duurzaamheid Klaar Koenraad: ”Het gaat hier namelijk niet alleen om het eerste paneel van de Zonneweihoek als eerste grondgebonden zonnepark binnen de gemeentegrenzen en tevens het eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie. Het is ook het eerste paneel van een hele serie grondgebonden zonneparken die de komende jaren in de gemeente worden gerealiseerd.” Jaarlijks moeten al die projecten jaarlijks ongeveer 100 miljoen kWh groene stroom produceren. Deze lokale productie van duurzame energie is aanvullend op die van het groeiende aantal zonnepanelen op daken en de drie windmolens langs de Vliet. Grote groep Roosendalers profiteert mee De Zonneweihoek is tevens de kiem geweest voor het

Lees meer...

Filmvertoningen vanwege 75 jaar bevrijding

Ondanks alle coronamaatregelen proberen we ook dit jaar in Roosendaal stil te staan bij 75 jaar bevrijding. Helaas moesten een aantal evenementen afgelast of aangepast worden. Gelukkig gaat de vertoning van twee films over 75 jaar bevrijding komend weekend en volgend weekend wel door. Dat gebeurt in de nieuwe bioscoop van Roosendaal. Vanzelfsprekend worden alle geldende coronamaatregelen daarbij in acht genomen, waardoor het aantal plaatsen beperkt is. Het is dus nodig om vooraf plaatsen te reserveren. De filmvoorstellingen zijn gratis toegankelijk.   Film 1: De Prijs van Vrijheid In opdracht van de gemeente hebben Hans Lips en Cor Claassens een film gemaakt over de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Roosendaal. In de film komen inwoners van de stad en dorpen aan het woord en vertellen wat zij meegemaakt hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er fragmenten te zien van het bezoek van Engelse bevrijders bij de viering van 50 jaar Vrijheid. Tot slot is

Lees meer...

Stichting Kindercarnaval de Mastepinne bereidt alternatief programma voor

In deze tijden van corona heeft stichting Kindercarnaval de Mastepinne besloten een alternatief carnavalsprogramma op te zetten voor de inwoners van Wouwse Plantage. Het programma van 2021 bestaat uit een klein aantal zorgvuldig gecoördineerde online en buiten-activiteiten. De veiligheid staat hierbij voorop. Alle bekende evenementen komen hiermee te vervallen voor het komende carnavalsseizoen, inclusief de 11-11 viering.   Daarnaast zal de stichting aan de bewoners vragen het dorp carnavalesk aan te kleden. Activiteiten worden later bekendgemaakt via de website en social media. Daar de situatie door COVID-19 kan wijzigen, is het programma onderhevig aan veranderingen. Eventuele aanpassingen worden tijdig gecommuniceerd. Het motto van Mastepinnelaand in 2021 is 'Ut zit wel snor'. Kijk voor meer informatie op www.mastepinnelaand.nl.

Lees meer...

Kasteel van Wouw straks aantrekkelijk voor wandelingen en waterberging

De Stichting Kasteel van Wouw, de gemeente Roosendaal en het Waterschap Brabantse Delta trekken al enkele jaren samen op om het archeologische rijksmonument Kasteel van Wouw boven de grond zichtbaar te maken. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt en dat is de reden dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om akkoord te gaan met het definitief ontwerp en de raad voor te stellen om een krediet van € 1.324.688,- beschikbaar te stellen. Dat lijkt veel geld, maar door subsidies,

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 14 OKTOBER 2020 (783)