DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Start IVN Klimaatcursus De Groene Verandering

Klimaatverandering is al decennia actueel. Klimaatverandering merken we nu ook al zelf aan den lijve door warmere zomers en minder koude winters, langere perioden van droogte, afname van biodiversiteit.

Nu heeft IVN een Klimaatcursus ontwikkeld. In samenwerking met IVN Groene Zoom wordt deze binnenkort op De Kraaijenberg gegeven. De cursus informeert over klimaatverandering en de rol van menselijk handelen. Aan bod komt onder meer: ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie en -rechtvaardigheid. Naast informeren willen we de cursisten ook motiveren. Positieve voorbeelden kunnen aanzetten tot actie; de rol van verhalen komt daarom ook aan bod.(Voorkennis is niet nodig.)Meer weten? Kijk op de website van IVN Groene Zoom: https://www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom/activiteiten/klimaatcursus-de-groene-verandering