DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Roosendaalse Lijst en VVD halen ideeën op bij jongeren rondom de “1,5 meter samenleving”

Welke ideeën hebben Roosendaalse jongeren over het ‘nieuwe normaal’? Met die vraag op zak (naar aanleiding van de oproep van premier Mark Rutte) zijn de fracties van de Roosendaalse Lijst en de VVD de afgelopen weken op bezoek geweest bij diverse scholen in Roosendaal. Het bezoek aan het Norbertus-Gertrudis-college, basisscholen de Wingerd en de Klaverweide en aan het Da Vinci-college heeft concrete ideeën en suggesties opgeleverd die vervolgens op dinsdag 14 juli jl. met het college van B&W zijn besproken.

 

Impact corona-crisis

Naast het ophalen van suggesties over de nieuwe 1,5 meter samenleving in Roosendaal waren beide fracties ook benieuwd naar de impact van de corona-crisis op de jongeren. Vrijwel alle jongeren op de scholen (van ongeveer 11 tot 18) gaven aan dat ze in het dagelijks leven ‘normale’ dingen missen. Het gaat dan vooral om het afstand houden tot vrienden en familie en het gemis aan activiteiten (zwemmen, sporten, evenementen).

 

Ideeën en suggesties

In bijgevoegd overzicht van alle individuele bevindingen en suggesties per school komen, als rode draad, de volgende drie zaken naar voren:

 

-      Verruimen en initiëren

Verruim de mogelijkheden voor jongeren bij bestaande voorzieningen (op basis van leeftijd) of kom met nieuwe initiatieven om binnen de 1,5 meter samenleving meer uitdaging en ontspanning voor jongeren te bieden. Alle jongeren missen dit! Voor de leeftijdscategorie tot 12 jaar gelden minder strikte regels rondom het afstand houden. Zij zouden graag bijvoorbeeld ‘speciale uurtjes’ willen hebben in het zwembad of bij gelegenheden die nu volledig gesloten zijn.

 

-      Communiceren

Jongeren hebben behoefte aan duidelijke communicatie/informatie op hun niveau. Enerzijds om zich te laten informeren over de maatregelen en mogelijkheden en anderzijds om snel en eenvoudig zelf contact op te nemen met de gemeente om ideeën en suggesties te opperen.

 

-      Locaties en verenigingsleven/buurthuizen

Jongeren geven aan dat zij graag zaken willen organiseren of initiëren, maar ze hebben geen inzicht in beschikbare (buiten)locaties (om binnen 1,5 meter zaken te organiseren). Kunnen we locaties ter beschikking stellen en inzichtelijk maken voor jongeren? Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de maatregelen bij diverse (sport)verenigingen en is er behoefte aan een eigen “jongerenplek” in buurthuizen.

 

Aan de slag

Naast de bevindingen op hoofdlijnen, zijn er tal van kleinere suggesties of zorgen gedeeld. Zoals de toenemende overlast rondom de Tolbergvijver. Hier is dan ook direct actie op ondernomen.

 

Op dinsdag 14 juli jl. hebben de fracties van de Roosendaalse Lijst en de VVD het college van B&W bezocht. Dit om de bevindingen terug te koppelen en samen te kijken welke acties er ondernomen kunnen worden. Diverse zaken zijn al door het college in gang gezet. Zo is er een mooi activiteitenprogramma voor de zomerperiode ontwikkeld en zijn bepaalde gelegenheden inmiddels open (of gaan binnenkort open. Het aspect ‘communicatie’ wordt door het college van B&W opgepakt. Dit om te kijken hoe er meer op het niveau van de jeugd kan worden gecommuniceerd over corona en de bijbehorende maatregelen.

 

Na de zomer vindt er een bespreking plaats met het college van B&W om samen te kijken naar de vervolgstappen.

 

Politiek en scholen verbinden

Alle bezochte scholen waren enorm enthousiast over het bezoek van de twee politieke fracties. Dit werd als zeer waardevol ervaren en alle scholen gaven aan naar mogelijkheden te zoeken om het contact tussen politiek en scholen verder te intensiveren. Dit om de afstand tussen politiek en jongeren te verkleinen maar ook om regelmatig ideeën op te halen bij jongeren over zaken die politiek spelen. Een leerling van het Norbertus-Gertrudis college gaf aan: “Van te voren had ik niet het idee dat de politiek op mijn mening zat te wachten maar dit geeft me het gevoel dat er nu echt naar me geluisterd wordt”.

 

 

Fracties Roosendaalse Lijst en VVD.