DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Vierschaer zoekt tweedehands boeken, lp’s, cd’s en bidprentjes

Tot 30 juni zamelt heemkundekring De Vierschaer uit Wouw tweedehands boeken, lp’s en cd’s in om die te verkopen tijdens de braderie in Wouw.

 

De verkoop van deze boeken, platen en cd’s vindt plaats op zondag 3 juli naast de kapel in de Kloosterstraat 9b en bij slecht weer in de kapel zelf. Wie nog boeken, platen of cd’s voor deze verkoop heeft, kan bellen naar Cees Cuperus 0165 301 597 en ze worden opgehaald. Verder kunnen er ook (oude) bidprentjes en Eerste Communieprentjes worden ingeleverd. Dit kan ook tijdens de braderie bij de kraam van De Vierschaer voor de kapel. De verzameling bidprentjes van de Vierschaer is nu 24.940 stuks groot en de vereniging hoopt binnenkort het aantal van 25.000 stuks te halen.