DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Twee nieuwe medewerkers Bravis positief getest op Coronavirus

Bravis treft aanvullende maatregelen Er zijn in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal twee nieuwe gevallen van coronabesmetting bij medewerkers aangetoond. Het betreft de afdeling OK en de klinische afdeling Cardiologie. De betreffende medewerkers zijn thuis in thuisisolatie. Op dit moment zijn in het Bravis ziekenhuis geen patiënten met het coronavirus opgenomen. De capaciteit in materialen en personeel is op dit moment voldoende. Het aantal besmettingen van ziekenhuismedewerkers en patiënten in de regio neemt toe. Hierdoor ontstaan ook steeds meer vragen over de maatregelen die genomen moeten worden om de coronaverspreiding te beheersen of te vertragen. Er is hierover dagelijks overleg tussen alle ziekenhuizen in Brabant. Aanvullende maatregelen Bravis ziekenhuis Met name onder invloed van de huidige ontwikkelingen in de regio heeft het Bravis ziekenhuis vandaag een aantal aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen betreffen medewerkers, bezoekers en bijeenkomsten. Aangepaste bezoektijden vanaf woensdag 11 maart  Passend bij het beleid in de regio worden de bezoektijden

Lees meer...

Medewerker Bravis ziekenhuis positief getest op Coronavirus

Resultaat steekproef RIVM onder 195 medewerkers   Het Bravis ziekenhuis heeft afgelopen weekend meegewerkt aan de steekproef die het RIVM in zes ziekenhuizen in Brabant heeft uitgezet. 195 medewerkers uit de zorg- en niet-zorgafdelingen zijn daarbij gescreend op het Coronavirus. Inmiddels zijn de testuitslagen bekend: één medewerker is positief getest. Zij zit thuis in isolatie.   “We hebben betreffende medewerker meteen over de uitslag geïnformeerd. Zij zit thuis in isolatie,” vertelt bestuurder Bianka Mennema. “Voor de betreffende afdeling hebben we afgesproken dat directe collega’s met verkoudheidsklachten laagdrempelig worden getest. In afwachting van de testresultaten gaan deze medewerkers naar huis.”  Lage verspreiding in omgeving Bravis In de omgeving van het Bravis ziekenhuis is de mate van verspreiding van het Coronavirus momenteel laag. Dat is ook de conclusie uit gegevens van de GGD en de door het RIVM  uitgevoerde recente steekproef. Het RIVM heeft de steekproef in Brabant uitgevoerd omdat van de patiënten waarvan geen bron

Lees meer...

Dag van de Logopedie

Meer informatie: www.logopedie.nl Op vrijdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om de logopedie extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar vragen we extra aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en de invloed op het lezen en schrijven.   “In iedere klas zitten twee kinderen met een TOS” Uit onderzoek van hoogleraar Logopediewetenschap prof. dr. Ellen Gerrits blijkt dat ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool een TOS heeft. Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. TOS is een relatief onbekend probleem, terwijl de stoornis zich vaker voordoet dan bijvoorbeeld autisme dat bij 1% van de kinderen voorkomt. Een TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis; Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op TOS groter. De precieze oorzaak is nog onbekend. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder lijkt er niets met ze aan

Lees meer...

Optreden Pickleweed in de Commerce te Kruisland

Pickleweed afkomstig uit de regio Roosendaal en  Bergen op Zoom speelt pittige Iers Folk  ter gelegenheid van de Ierse feestdag Patricksday in de Commerce te Kruisland op 14 maart. Het optreden gaat gepaard met eten en drinken op zijn Iers. Meer informatie over pickleweed op onze site www.pickleweed.nl of tel. 06-51803904

Lees meer...

Motto Mastepinnelaand 2021: Ut zit wel snor

Op dinsdag 25 februari werd om 23.11 uur in de foyer van dorpshuis de Spil in Wouwse Plantage het carnavalsmotto van Wouwse Plantage in 2021 bekendgemaakt. Volgend jaar is het motto 'Ut zit wel  snor'. Deze leuze vormt de basis van de volgende optocht, die op zaterdag 6a! februari 2021 door de straten van dit landelijke kerkdorp trekt. Onder het genot van hapjes en drankjes hebben inwoners van Wouwse Plantage op deze afsluitingsavond hun stem mogen uitbrengen op het nieuwe motto. Dit is de tweede keer dat bewoners van het dorp invloed hebben op het verloop van het carnaval. Kijk voor meer informatie op www.mastepinnelaand.nl

Lees meer...

Parkinson Café West-Brabant: non motore symptomen

Heerle – Op donderdag 5 maart is er weer een nieuw Parkinson Café West-Brabant. Dit keer behandelen we het onderwerp: non motore symptomen bij de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een neurologische bewegingsstoornis die bekend staat om de typische kernsymptomen: beven, traagheid, stijfheid en balansstoornissen. Maar regelmatig ervaren mensen de non motore klachten zoals, plasproblemen, trager denken, slaapstoornissen, obstipatie en stemmingsproblemen, als meer beperkend. Tijdens deze bijeenkomst gaat neuroloog M. Braaksma van het Bravis ziekenhuis verder in op dit onderwerp. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Het Parkinson Café start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het Parkinson Café West-Brabant vindt plaats in Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 in Heerle. De Schalm is gevestigd in de Gertrudiskerk, de ingang bevindt zich in de Herelsestraat. In de omgeving kunt u gratis parkeren. Parkinson Café West-Brabant is een initiatief van het samenwerkingsverband

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 22 FEBRUARI 2020 (776)