DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Eerste Tiny Forest aangelegd in Roosendaal

Op 23 januari plantten circa 100 leerlingen van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal een Tiny Forest aan. Daarbij kregen ze hulp van de gemeente Roosendaal, IVN Natuureducatie en enkele omwonden. Wethouder Inge Raaijmakers onthulde de naam van het Tiny Forest, die door basisschool De Kroevendonk zelf is verzonnen: ’t Vreedzame Bos.

Afgelopen weken werd de grond al gereed gemaakt, voor het Tiny Forest, een dichtbegroeid, inheems oerbos van ruim 200 m2. Het leukste werk, het planten van de bomen mochten de leerlingen doen. Samen met vrijwilligers zetten zij de negenendertig verschillende soorten bomen en struiken in de aarde. In totaal zo’n 600 boompjes. Tijdens de aanleg spatte hun enthousiasme en betrokkenheid er vanaf. Vooraf zagen sommigen er nog wel tegenop, maar eenmaal aan het planten wisten ze niet van ophouden. Een van de leerlingen: ‘Dit is echt heel leuk, ik kan niet wachten tot de bomen groot zijn!’.

Tiny Forest volgt de revolutionaire Miyawaki-bosbouwmethode van Shubhendu Sharma. Het bos brengt de natuur in de stad dichtbij, en geeft jong en oud de kans om de wildernis in hun eigen wijk te ontdekken. IVN onderzoekt met het project of deze methode van bosbouw ook in Nederland werkt, de biodiversiteit vergroot, en hoe het aanleggen bijdraagt aan betrokkenheid bij de natuur. Een bos in de buurt is belangrijk, omdat door onder andere verstedelijking en mediagebruik de afstand tussen mens en natuur groter is dan ooit. Door met de buurt het bos te adopteren komen mensen niet alleen in contact met de natuur, maar ook met buurtgenoten. Want een Tiny Forest maak je samen. 

Tiny Forest plantseizoen

IVN Natuureducatie plant in dit plantseizoen, van november 2019 tot maart 2020 samen met scholen, vrijwilligers, gemeenten en omwonenden ruim 60 Tiny Forests aan door heel Nederland. Dat komt neer op meer dan 35.000 bomen! Het Tiny Forest bij de Kroevendonk is mogelijk dankzij financiële steun van de gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant steunt de aanleg van in totaal minimaal 20 Tiny Forests van 2019 -2021 in 9 gemeenten. Op 29 januari wordt een tweede Tiny Forest in Roosendaal aangelegd met kinderen van De Kameleon. 

Een Tiny Forest is een inheems minibos van ongeveer 200 m². Dit bos stimuleert de biodiversiteit, helpt bij waterberging en hittestress en is een fijne plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens de ‘Plant mee’-campagne van IVN wordt in heel Nederland bijna 1,5 hectare aan groen geplant. Dat zijn 2 voetbalstadions vol bomen.